Lubuskie - Warte Zachodu

szkolenia stacjonarne I półrocze 2023

HARMONOGRAM SZKOLEŃ I PÓŁROCZE 2023

 

I GORZÓW – Wyższa Szkoła Biznesu  sala w siedzibie LOIIB ul. Walczaka 25 - parter

  godz. 16.00 (czwartek)

 

II ZIELONA GÓRA – Uniwersytet Zielonogórski Wydział Budownictwa, Architektury i

                                       Inżynierii Środowiska ul. Prof. Szafrana 1 godz. 16.00 (środa)

sala 215 bud. A-8

 

III ŻARY – Technikum Budowlane ul. Górnośląska 2 godz. 16.00 (czwartek)

 

IV NOWA SÓL – Biuro projektów SERAFIŃSCY ul. Portowa 4

godz. 16.00 (środa)

 

V ŚWIEBODZIN – Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Żaków 3

godz. 16.00 (środa)

 

 

LP

DATA

TEMAT SZKOLENIA

1

I   19.01.2023 Gorzów Wlkp

II  11.01.2023 Zielona Góra

III 26.01.2023 Żary

IV 18.01.2023 Nowa Sól

V 25.01.2023 Świebodzin

  Zmiana warunków technicznych w zakresie dróg i mostów

  wykładowca: dr inż. Artur Juszczyk2

I  16.02.2023 Gorzów Wlkp

II 15.02.2023 Zielona Góra

 

 

Zastosowanie technologii PCC przy naprawach i zabezpieczeniu obiektów hydrotechnicznych.

Wykładowca: Wojciech Poręba, Sylwester Stankiewicz

3

I   16.03.2023 Gorzów Wlkp

II  15.03.2023 Zielona Góra

 

Wzmocnienie podłoża z wykorzystaniem pali

Wykładowca: Ryszard Rippel

4

I  20.04.2023 Gorzów Wlkp

II 19.04.2023 Zielona Góra

Geosyntetyczne bariery iłowe (GBR-C) jako aktywna izolacja w budownictwie inżynieryjnym z uwzględnieniem zastosowań w budownictwie drogowym, hydrotechnicznym oraz ochronie środowiska

Wykładowca: Paweł Magda Geoindex