Lubuskie - Warte Zachodu

Szkolenia online II półrocze 2023

 

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ ONLINE

II PÓŁROCZE 2023

Polecamy szkolenia on-line oraz retransmisje z już odbytych szkoleń przygotowanych przez okręgowe izby inżynierów budownictwa dla wszystkich członków PIIB.
Poniżej prezentujemy harmonogram szkoleń w trybie on-line na najbliższy okres.
Rejestracja na szkolenie/retransmisję odbywa się w portalu lub w Aplikacji PIIB. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

 

 

LP

DATA

TEMAT SZKOLENIA

         ORGANIZATOR
  2023-09-08 godz 8:00- do        2023-09-24 godz.23:50

Umowy zawierane z inwestorem przez projektanta, kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru - II - RETRANSMISJA

Prelegenci: Anna Łukaszewska, Dział Szkoleń ŁOIIB

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-09-13 godz 6:00- do        2023-09-30 godz.23:50

Umowa o prace projektowe-najczęściej popełniane błędy, w szczególności w ujęciu zamówień publicznych - RETRANSMISJA

Prelegenci: Jolanta Szewczyk, Komisja Doskonalenia Zawodowego PDK OIIB

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-09-22 godz 6:00- do        2024-01-17 godz.19:30

ANGIELSKI, HISZPAŃSKI, NIEMIECKI, UKRAIŃSKI Kursy językowe online dla inżynierów. Ostatnie miejsca!

Prelegenci: MOIIB

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-09-25 godz 8:00- do        2023-10-01 godz.23:00

Rola inżyniera budownictwa w procesie szacowania nieruchomości - RETRANSMISJA

Prelegenci: Pomorska OIIB, mgr inż. Izabela Osińska

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-09-25 godz.10:00- 13:00

Ocieplanie pianką PIR

Prelegenci: Cezary Makles

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-09-25 godz.16:00- 18:00

Efektywność energetyczna budynków – jak osiągnąć wymagane wartości wskaźników energetycznych?

Prelegenci: dr inż. Łukasz Nowak

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-09-26 godz.11:00- 15:00

Metodyka projektowania i dopuszczania do użytkowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Prelegenci: mgr inż. Julian Wiatr

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-09-26 godz.11:00- 14:00

Budowa sieci kanalizacyjnej, stosowane materiały. Obliczenia statyczne rurociągów.

Prelegenci: dr inż. Florian Piechurski

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-09-26 godz.15:00- 17:30

Szkolenie w zakresie okresowych kontroli przewodów kominowych - cz. II

Prelegenci: mgr inż. Krzysztof Mozolewski

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-09-26 godz.16:00- 18:30

Prelegenci: mgr inż. Krzysztof Mozolewski

Prelegenci: Anna Łukaszewska, Dział Szkoleń ŁOIIB

 Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-09-27 godz.12:00- 15:00

Najnowsze zmiany Prawa budowlanego (od czerwca do września 2023 roku

Prelegenci: Pomorska OIIB, inż. Krzysztof Użarowski

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-09-27 godz.15:00- 17:00

Wady betonowych posadzek przemysłowych –od projektu, poprzez wykonawstwo do pielęgnacji

Prelegenci: Dr inż. Grzegorz Bajorek, prof. PRz

 Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-09-28 godz.10:00- 14:00

Silikaty w budownictwie energooszczędnym – efektywne rozwiązania i zapobieganie mostkom termicznym

Prelegenci: dr hab. inż. Dariusz Bajno

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-09-28 godz.15:00- 17:30

Projektowanie konstrukcji drewnianych wg. Eurokodów - cz. II

Prelegenci: dr inż. Dorota Kram, prof. PK

 Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-09-28 godz.11:00- 14:00

Renowacja stalowych sieci wodociągowych, dużych średnic. Metody renowacji: cementyzacja

Prelegenci: dr inż. Florian Piechurski

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-09-29 godz.16:00- 18:00

Podziały nieruchomości i ich konsekwencje

Prelegenci: mgr Alicja Meusz

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-10-02 godz.11:00- 15:00

Jak skutecznie uzyskać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?

Prelegenci: mec. Agnieszka Ludwikowska

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-10-03 godz.10:00- 15:00

"Racjonalne i zrównoważone systemy gospodarki wodno-ściekowej na terenach zurbanizowanych"

Prelegenci: Jerzy Piotrowiak

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-10-03 godz.16:00- 18:00

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Inżynierów Budownictwa

Prelegenci: Maria Tomaszewska-Pestka

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-10:03 godz 19:30- do        2024-01-08 godz.21:00

Kurs języka hiszpańskiego - Poziom A1/A2 - Zajęcia dwa razy w tygodniu - KURS ONLINE

Prelegenci: MOIIB

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-10-04 godz.10:00- 14:00

Specustawa drogowa w praktyce – postępowanie w przedmiocie ZRID

Prelegenci: Elżbieta Bartman-Cupryś

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-10-04 godz.11:00- 13:00

Systemy posadzek żywicznych firmy REMMERS na parkingi wielopoziomowe i do garaży podziemnych

Prelegenci: Marcin Flisikowski, Jacek Majewski

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-10-05 godz.11:00- 14:00

Wewnętrzne instalacje gazowe, projektowanie, wykonawstwo i eksploatacja

Prelegenci: dr inż. Florian Piechurski

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-10:06 godz 8:30- do        2023-10-22 godz.23:50

Bezpieczeństwo pracowników na budowie, a odpowiedzialność osób kierujących – przepisy bhp - RETRANSMISJA

Prelegenci: Dagmara Kupka, Dział Szkoleń ŁOIIB

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-10:11 godz 14:00- do        2023-10-25 godz.23:50 „Nie ma drugiego życia. Jest pierwsza pomoc.” SELA sp. z o.o. - RETRANSMISJA. Prelegenci:Adamczewska, S. Leszczyński

 

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-10:16 godz 9:00- do        2023-10-23 godz.8:00 Konstrukcje stalowe - dobre praktyki tworzenia i koordynacji modelu 3D w środowisku Autodesk - RETRANSMISJA Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-10:16 godz 9:00- do        2023-10-23 godz.8:00

Projektowanie instalacji grzewczych i wentylacyjnych w systemie ArCADia BIM - RETRANSMISJA

Prelegenci: mgr inż. Magdalena Nowicka

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-10:20 godz 6:00- do        2023-11-05 godz.23:50

Specustawa drogowa w praktyce – postępowanie w przedmiocie ZRID - RETRANSMISJA

Prelegenci: Elżbieta Bartman-Cupryś, Komisja Doskonalenia Zawodowego PDK OIIB

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-10:23 godz 0:00- do        2023-11-05 godz.23:50 "Pianobeton - niezwykły materiał budowlany" RETRANSMISJA - RETRANSMISJAPrelegenci: Łukasz Chady Wajm sp. z o.o.

 

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-10:23 godz 8:00- do        2023-10-29 godz.23:00

Najnowsze zmiany Prawa budowlanego (od czerwca do września 2023 roku) - RETRANSMISJA

Prelegenci: Pomorska OIIB, inż. Krzysztof Użarowski

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-10:23 godz 9:00- do        2023-10-30 godz.8:00

Efektywny system projektowania przestrzennego BOCAD. - RETRANSMISJA

Prelegenci: Marcin Torz

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-10:23 godz 9:00- do        2023-10-30 godz.8:00

Wybrane zagadnienia modelowania budynków tradycyjnych w MES w programie Graitec Advance Design - RETRANSMISJA

Prelegenci: Kamil Dziedzic, Mateusz Matłosz

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-10-23 godz.11:00- 15:00

Istotne i nieistotne odstępstwa od pozwolenia na budowę i zatwierdzonego projektu budowlanego

Prelegenci: dr inż. Jerzy Dylewski

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-10-24 godz.10:00- 15:00 Pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, a odpowiedzialność karna i cywilnaPrelegenci: Jolanta Szewczyk Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-10-24 godz.16:00- 18:00

Sytuacja gospodarcza Polski w latach 2023 i 2024

Prelegenci: prof. Marian Noga,

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-10-24 godz.16:00- 18:00

Akustyka w budownictwie - cz. I

Prelegenci: dr inż. Agata Szeląg, PK, Stanisław Nowak Dyr. PZITB ORSB

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-10-25 godz.12:00- 15:00

Współpraca międzybranżowa w oparciu o wirtualny model budynku tworzony w technologii BIM

Prelegenci: Karol Janeczko - TMSYS sp. z o.o.

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-10-25 godz.16:00- 18:00 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Inżynierów Budownictwa – rzeczywiste przykłady szkódPrelegenci: Maria Tomaszewska-Pestka Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-10-26 godz.9:00- 14:00

Błekitno-zielona infrastruktura w mieście w dobie zmian klimatycznych

Prelegenci: Joanna Rayss

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-10-26 godz.15:00- 18:00

Podejmowanie decyzji w pracy zawodowej, biznesie i życiu codziennym – cz. II

Prelegenci: Artur Kosturek

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-10-27 godz.10:00- 12:30

BIM w budownictwie, audyt energetyczny do programu czyste powietrze, bezpieczeństwo pożarowe garaży

Prelegenci: Marcin Barwiński, Monika Hyjek

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-10-27 godz.11:00- 14:00 Zapachy w kanalizacji i w oczyszczalniach przydomowychPrelegenci: dr inż. Bożena Gil Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-10-27 godz.12:00- 15:00

Nie pracuj w napięciu- ochrona przeciwporażeniowa, bhp na placu budowy, szkodliwe czynniki chemiczne

Prelegenci: Pomorska OIIB, starszy inspektor pracy Andrzej Radowski

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-10-27 godz.16:00- 18:00

Zapotrzebowanie na energię użytkową w budynku – szczegóły prowadzonych obliczeń

Prelegenci: dr inż. Łukasz Nowak

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-10:28 godz 8:30- do        2023-10-29 godz.16:30

Mindfulness w pracy. Trening uważności w biznesie - DWUDNIOWE WARSZTATY ONLINE

Prelegenci: Katarzyna Matuszczak

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-10-28 godz.9:00- 21:00

Budowa sieci kanalizacyjnej, stosowane materiały. Obliczenia statyczne rurociągów. - RETRANSMISJA

Prelegenci: dr inż. Florian Piechurski

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 

2023-10:30 godz 9:00- do        2023-11-06

godz.8:00

Silikaty w budownictwie energooszczędnym – efektywne rozwiązania i zapobieganie mostkom termicznym - RETRANSMISJA

Prelegenci: dr hab. inż. Dariusz Bajno

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 

2023-10-30 godz.15:00- 18:00

Dachy zielone. Hydroizolacja i termoizolacja. Wybrane zalecenia projektowe i wykonawcze.

Prelegenci: mgr inż. Maciej Rokiel

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 

2023-11-02 godz.11:00- 15:00

Baterie akumulatorów w układach zasilania gwarantowanego oraz ładowanie samochodów elektrycznych

Prelegenci: mgr inż. Julian Wiatr

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-11:03 godz 9:00- do        2023-11-07 godz.8:00
  • Metodyka projektowania i dopuszczania do użytkowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu - RETRANSMISJA
  • Prelegenci: mgr inż. Julian Wiatr
Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 

2023-11-03

godz.11:00- 13:00

Systemy VRF - klimatyzacja czy pompa ciepła

Prelegenci: Michał Zalewski, KLIMA-THERM, OPL OIIB

Opolska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa
 

2023-11:17 godz 9:00- do        2023-12-03 godz.23:50

Plan BIOZ a instrukcja wykonywania robót oraz inne dokumenty bhp - RETRANSMISJA

Prelegenci: Dagmara Kupka, Dział Szkoleń ŁOIIB

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 

2023-12-07

godz.16:00- 18:00

Wstęp do remediacji

Prelegenci: mgr inż. Justyna Molska

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 

2023-12:08 godz 0:00- do        2023-12-10 godz.23:50

Projektowanie konstrukcji budowlanych w RFEM 6 oraz wymiana danych w systemie BIM / DLUBAL Software - RETRANSMISJA

Prelegenci: Leszek Mrowiec -Dlubal

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 

2023-12:08 godz 8:00- do        2023-12-14 godz.23:00

Przeglądy obiektów budowlanych w świetle aktualnych przepisów Prawa budowlanego - RETRANSMISJA

Prelegenci: Pomorska OIIB, inż. Krzysztof Użarowski

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 

2023-12-08

godz.16:00- 19:00

Obniżamy energię - innowacje, oszczędności czy ekologia?

Prelegenci: Krzysztof Górecki, Krzysztof Rogowski

Opolska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa
 

2023-12-09

godz.9:00- 21:00

BIM w budownictwie, audyt energetyczny do programu czyste powietrze, bezpieczeństwo pożarowe garaży - RETRANSMISJA

Prelegenci: Marcin Barwiński, Monika Hyjek

Prelegenci: Marcin Barwiński, Monika Hyjek
 

2023-12-09

godz.9:00- 21:00

Projektowanie oddymiania w garażach podziemnych. Wymogi dla pojazdów elektr. i elektr.-wodorowych. - RETRANSMISJA

Prelegenci: Barbara Przybycin, Małgorzata Król

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 

2023-12-10

godz.9:00- 21:00

Budynki z pompą ciepła, fotowoltaiką i magazynem energii elektrycznej. Jednorodzinny dom pasywny. - RETRANSMISJA

Prelegenci: Paweł Lachma z zespołem

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 

2023-12-11

godz.10:00- 13:00

Model 3D konstrukcji w dokumentacji, analizie statycznej i koordynacji - Revit i Advance Steel

Prelegenci: Kamil Dziedzic, Michał Nowicki - Graitec

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 

2023-12-11

godz.11:00- 15:00

Instalacje oraz urządzenia elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem

Prelegenci: mgr inż. Julian Wiatr

Prelegenci: mgr inż. Julian Wiatr
 

2023-12-11

godz.16:00- 18:00

Kosztorysowanie od podstaw – pakiet wiedzy dla początkujących. Część 4. Podsumowanie.

Prelegenci: mgr inż. Marcin Bartoszewicz

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 

2023-12-12

godz.16:00- 20:00

Ochrona własności przemysłowej w Polsce

Prelegenci: Elżbieta Piątkowska - Rzecznik Patentowy

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 

2023-12-13

godz.10:00- 14:00

Obowiązkowe kontrole konstrukcyjno-budowlane - zgodne z art. 62 aktualnej ustawy Prawo budowlane

Prelegenci: Roman Cużytek

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 

2023-12-14

godz.16:00- 18:00

Realizacja inwestycji budowlanych. Część 1: Opis inwestycji - dokumentacja

Prelegenci: dr inż. Janusz Rybka, mgr inż. Krzysztof Błachut

Prelegenci: dr inż. Janusz Rybka, mgr inż. Krzysztof Błachut
 

2023-12:15 godz 8:00- do        2023-12-21 godz.23:00

Odpowiedzialność osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie w tym omówienie orzeczeń sądów - RETRANSMISJA

Prelegenci: Pomorska OIIB, Jabłoński Tomasz-Prezes Sądu Rejonowego

Prelegenci: Pomorska OIIB, Jabłoński Tomasz-Prezes Sądu Rejonowego
 

2023-12-15

godz.10:00- 12:30

Geokompozyty i membrany w budownictwie

Prelegenci: Iwo Wituła

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

2023-12-15

godz.16:00- 18:00

Wirtualna ochrona przeciwpożarowa... czyli o najbardziej chłonnym medium w przyrodzie

Prelegenci: mgr inż. Marcin Zieliński

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa