Lubuskie - Warte Zachodu

Szkolenia zewnętrzne

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza do udziału w szkoleniu na temat: "Zmiany w Prawie Zamówień Publicznych 2018", które odbędzie się 1 marca 2018 r. w siedzibie ZIPH przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w godzinach: od 9.00 do 14.00.

 Załączniki:
Formularz zgłoszeniowy
szkolenie