Lubuskie - Warte Zachodu

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej LOIIB

L.p. Nazwisko i Imię Nr ewidencyjny
1. Włosek Józef - Koordynator LBS/BD/1185/01
2. Bryczkowski Wacław LBS/BO/0080/01
3. Harasimowicz Agnieszka LBS/IS/0109/16
4. Kargul Henryk LBS/BO/2071/02
5. Szulc Grzegorz LBS/BD/1055/01