Lubuskie - Warte Zachodu

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej LOIIB

L.p. Nazwisko i Imię Nr ewidencyjny
1. Domaszczyńska Anna LBS/IS/0168/08
2. Harasimowicz Agnieszka LBS/IS/0109/16
3. Kargul Henryk - Koordynator LBS/BD/2071/02
4. Kołodziej Sebastian LBS/BO/055/06
5. Mleczko Henryk LBS/IS/0666/01
6. Ozga Krzysztof LBS/WM/2638/01
7. Pastuszek Alicja LBS/IS/0053/09