Lubuskie - Warte Zachodu

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny LOIIB

L.p. Nazwisko i Imię Nr ewidencyjny
1. Kasierski Jacek - Przewodniczący LBS/BO/2621/01
2. Bogacz Wiesław LBS/BO/0061/01
3. Czerniakiewicz Ferdynand LBS/BO/2078/01
4. Ejsmont Mieczysław LBS/IS/0201/01
5. Jakuszyk Ryszard LBS/BO/0015/11
6. Mierzwa Izabela LBS/BO/0092/11
7. Moczkodan Janusz LBS/IS/0060/13
8. Radny Bogdan LBS/BO/0858/01
8. Serafiński Stanisław LBS/BO/0924/01
9. Stelmaszczyk Zbigniew LBS/BO/0997/01
10. Szypiło Danuta LBS/BO/2566/01
11. Ułan Sławomir LBS/BD/0120/06
12. Zaworski Łukasz LBS/BO/0082/11