Lubuskie - Warte Zachodu

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny LOIIB

L.p. Nazwisko i Imię Nr ewidencyjny
1. Mierzwa Izabela - Przewodniczący LBS/BO/0092/11
2. Bogacz Dawid LBS/BO/0040/19
3. Bundziów Małgorzata LBS/IS/0037/09
4. Ejsmont Mieczysław LBS/IS/0201/01
5. Fiszer Wiesław LBS?BO/0216/01
6. Jakuszyk Ryszard LBS/BO/0015/11
7. Kołodziejczyk Michał LBS/IS/0008/16
8. Nawojski Krzysztof LBS/BO/0006/04
9. Piechocka Katarzyna LBS/IS/0116/06
10. Starosta Zbigniew LBS/BO/0002/08