Lubuskie - Warte Zachodu

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny LOIIB

L.p. Nazwisko i Imię Nr ewidencyjny
1. Kasierski Jacek - Przewodniczący LBS/BO/2621/01
2. Błaszczyk Jan LBS/BO/0343/03
3.. Bogacz Wiesław LBS/BO/0061/01
4. Czerniakiewicz Ferdynand LBS/BO/2078/01
5. Ejsmont Mieczysław LBS/IS/0201/01
6. Jakuszyk Ryszard LBS/BO/0015/11
7. Mierzwa Izabela LBS/BO/0092/11
8. Moczkodan Janusz LBS/IS/0060/13
9. Radny Bogdan LBS/BO/0858/01
10. Serafiński Stanisław LBS/BO/0924/01
11. Trzciński Irenusz LBS/BO/1095/01
12. Ułan Sławomir LBS/BD/0120/06
13. Zaworski Łukasz LBS/BO/0082/11