Lubuskie - Warte Zachodu

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna LOIIB

L.p. Nazwisko i Imię Nr ewidencyjny
1. Olczak Waldemar - Przewodniczący LBS/IE/0732/01
2. Janecki Maciej LBS/BD/0138/04
3 Korentz Jacek LBS/BO/0082/21
4. Kuroczycki Lech LBS/BO/0219/07
5. Laskowski Janusz LBS/BO/0082/04
6. Lokś Grażyna LBS/BO/2248/01
7. Misztal Grzegorz LBS/BO/0036/10
8. Pruski Ireneusz LBS/BO/0142/04
9. Teterycz Ryszard LBS/BO/1087/01
10. Tomczyk Jacek LBS/BM/0064/05
11. Wesoły Andrzej LBS/BD/0621/01
12. Załęski Marcin LBS/IS/0149/07