Lubuskie - Warte Zachodu

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna LOIIB

L.p. Nazwisko i Imię Nr ewidencyjny
1. Olczak Waldemar - Przewodniczący LBS/IE/0732/01
2. Dybikowski Antoni Jan LBS/BD/2102/01
3. Laskowski Janusz LBS/BO/0082/04
4. Lokś Grażyna LBS/BO/2248/01
5. Mińczyk Jerzy LBS/BO/0195/03
6. Pruski Ireneusz LBS/BO/0142/04
7. Teterycz Ryszard LBS/BO/1087/01
8. Tomczyk Jacek LBS/BM/0064/05
9. Wesoły Andrzej LBS/BD/0621/01
10. Załęski Marcin LBS/IS/0149/07