Lubuskie - Warte Zachodu

Okręgowa Komisja Rewizyjna LOIIB

L.p.

Nazwisko i Imię

Nr ewidencyjny

1.

Mirosław Gruszecki - Przewodniczący 

LBS/BO/0148/10

2.

Błoch Przemysław

LBS/BO/0010/11

3.

Kolan Jacek

LBS/IS/0147/07

4.

Sawicki Antoni

LBS/BO/2703/01

5.

Sokołowski Antoni Adam

LBS/BO/0969/01

6.

Starosta Zbigniew Jan

LBS/BO/0002/08