Lubuskie - Warte Zachodu

Okręgowa Rada LOIIB

L.p.

Nazwisko i Imię

Nr ewidencyjny

1.

Wojciech Poręba -  Przewodniczący OR LOIIB

LBS/BO/0027/16

2.

Stanisław Serafiński- z-ca Przewodniczącego

LBS/BO/0924/01

3.

Burnos Ewa Ludmiła -zastępca Sekretarza LBS/BO/0089/01

4.

Czerwonajcio Rajmund- członek

LBS/BO/0145/01

5.

Domaradzka Teresa - Skarbnik

LBS/IS/2090/01

6.

Grzesiewicz Gracjan- członek

LBS/BD/0291/01

7.

Hajłasz Andrzej- czlonek

LBS/BO/1328/02

8.

Juszczyk Artur Janusz - Sekretarz

LBS/BD/0007/12

9.

Koczwara Piotr- członek

LBS/BO/2188/01

10.

Kramm Elwira - zastępca Skarbnika

LBS/IS/2015/04

11.

Mańdzij Jakub- członek

LBS/IS/0154/07

12.

Olejniczak Mieczysław- członek LBS/BO/1369/02

13.

Pabierowski Marcin Bogusław- członek LBS/BO/0135/06

14.

Stefaniak Edward- członek

LBS/BO/0152/04

15.

Wojtkiewicz Ryszard Stanisław- członek LBS/IS/0109/11