Lubuskie - Warte Zachodu

Delegaci na Krajowy Zjazd

L.p.

Nazwisko i Imię

Nr ewidencyjny

1.

Bosy Ewa

LBS/BO/0013/04

2.

Cegielnik Andrzej

LBS/BO/2061/01

3.

Glapa Tadeusz

LBS/BD/0255/01

4.

Gruszecki Mirosław

LBS/BO/0148/10

5.

Koczwara Piotr

LBS/BO/2188/01