Lubuskie - Warte Zachodu

Delegaci na Krajowy Zjazd

L.p.

Nazwisko i Imię

Nr ewidencyjny

1.

Glapa Tadeusz

LBS/BD/0255/01

2.

Gruszecki Mirosław

LBS/BO/0148/10

3.

Poręba Wojciech

LBS/BO/0027/16

4.

Koczwara Piotr

LBS/BO/2188/01

5.

Hajłasz Andrzej

LBS/BO/1328/02