Lubuskie - Warte Zachodu

ARCHIWUM WIADOMOŚCI

Wyjazd techniczny do Poznania na Targi BUDMA 2020

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa organizuje w dniu  5.02.2020 r. wyjazd na Targi BUDMA na Dzień Inżyniera Budownictwa.

 

Odpłatność za udział w wyjeździe – 25 zł.

 

Płatności należy dokonywać na konto ogólne LOIIB nr 82 1160 2202 0000 0000 7343 3275.

 

Osoby zainteresowane wyjazdem, proszone są o zgłaszanie się  do dnia 14.01.2020 r. do godz.14:00.

 

Zgłoszenia należy kierować do biura Izby w Gorzowie Wlkp. na adres:

 

lbs@lbs.piib.org.pl    (w treści należy podać miejsce zbiórki)

 

Szczegóły w dalszej części artykułu.

02.01.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpoczyna prace przygotowawcze do nowelizacji rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (dalej - rozporządzenie).

Rozporządzenie wymaga aktualizacji przede wszystkim ze względu na zmiany technologiczne, jakie nastąpiły w ciągu ostatniej dekady, konieczność aktualizacji odwołań do norm oraz dostosowania do innych regulacji, będących w polskim obiegu prawnym.W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z treścią projektu rozporządzenia oraz zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do 10 lutego 2020 r. na adres:


lbs@lbs.piib.org.pl Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

31.12.2019 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328655/katalog/12653454#12653454  

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim oraz zgłaszanie ewentualnych uwag do dnia 8 stycznia 2020 r. Wyznaczony krótki termin zgłaszania uwag wynika z konieczności pilnej transpozycji postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/844/UE z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej do krajowego porządku prawnego. adres e-mail do wysłania uwag:

lbs@lbs.piib.org.pl 

 

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

31.12.2019 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328654/katalog/12653411#12653411  

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim oraz zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do 8 stycznia 2020 r.

Wyznaczony krótki termin wynika z konieczności pilnej transpozycji postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/844/UE z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej do krajowego porządku prawnego. E-mail do przesłania uwag:


lbs@lbs.piib.org.pl     


Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

31.12.2019 WIĘCEJ...
Prośba o opinię

 Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam: projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ze względu na potrzebę wdrożenia wyroku TSUE istnieje konieczność pilnego procedowania projektu. Uprzejmie proszę o zaponanie się z nim oraz zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do 14 stycznia 2020r na adres 

lbs@lbs.piib.org.pl

 

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

23.12.2019 WIĘCEJ...
IV Ogólnopolski Turniej Badmintona

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa serdecznie zaprasza do udziału w IV Ogólnopolskim Turnieju Badmintona Inżynierów Budownictwa o Puchar Przewodniczącego Rady Okręgowej ZOIIB, który odbędzie się   14 – 17  maja 2020 roku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (MOSiR)  hala „MILENIUM” ul. Edmunda Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg   

 

 Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 15.04.2020 roku, 

 

Program i formularz zgłoszenia w załącznikach

12.12.2019 WIĘCEJ...
dla pracodawców -projekt stowarzyszenia humaneo staż dla 8 osób

Stowarzyszenie poszukuje stażu dla 8 osób, uczestników projektu Stowarzyszenia "Humaneo".

Przyszli stażyści ukończyli kurs biurowy z elementami IT.


- staż finansowany jest ze środków UE,

- zyskujesz pracownika na 3 miesiące!

- umowa stażowa z obowiązkiem zatrudnienia, korzystna dla pracodawcy i pracownika,

- tylko osoby, które chcą się uczyć od najlepszych!


Poszukuje się staży na stanowiskach związanych z pracą biurową.


Jeśli poszukujesz pracownika biurowego to dobrze trafiłeś!tel. 578 303 769 email: poszukiwaczestazu@gmail.com 

05.12.2019 WIĘCEJ...
praca kierownik budowy kierownik robót

Sinohydro to jedna z największych grup budowlanych świata, która realizuje projekty zarówno w Chinach jak i za granicą. Głównym obszarem działania firmy jest sektor energetyczny, zasoby wodne i ochrona środowiska, inżynieria lądowa, budownictwo (infrastruktura kolejowa, metra, autostrady, lotniska i infrastruktura komunalna). 

 

Firma Sinihydro poszukuje osób na stanowiska kierownik budowy i robót hydrotechnicznych i geotechnicznych.

Szczegóły w załącznikach

05.12.2019 WIĘCEJ...
Prośba o opinię

 Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam pismo z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim oraz zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do    23.grudnia br.       na adres:    lbs@lbs.piib.org.pl

 

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

 

02.12.2019 WIĘCEJ...
Prośba o opinię

 Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie sposobu przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim oraz zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do 4 grudnia br. na adres: lbs@lbs.piib.org.pl  

 

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB 

 

01.12.2019 WIĘCEJ...
zaproszenie na konferencję

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza na konferencję organizowaną przy współudziale i pod patronatem Burmistrz Miasta Żary i Starosty Powiatu Żarskiego, która odbędzie się w dniu 2.12.2019 r o godz. 10:00 w Żarach w sali konferencyjnej Ratusza.

 

W załączeniu program konferencji.

21.11.2019 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Podaję również link:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327201/katalog/12641417#12641417 

 
Uprzejmie proszę o zapoznanie się i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do 27 listopada br. na adres lbs@lbs.piib.org.pl 

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

19.11.2019 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,


W załączeniu poniżej przesyłam link do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego.

Link:

        https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12326962            

Uprzejmie proszę o zapoznanie się i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do 27 listopada br. na adres e-mail: lbs@lbs.piib.org.pl  

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

19.11.2019 WIĘCEJ...
warsztaty dotyczące służebności przesyłu

Informujemy o szkoleniu dot. służebności przesyłu.

 

Zapraszamy na warsztaty "Trwałe i czasowe ograniczenia własności na potrzeby urządzeń przesyłowych - zasady wynagrodzenia i odszkodowania"

Dla członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przewidujemy atrakcyjne rabaty.

 

12.11.2019 WIĘCEJ...
zaproszenie na szkolenie z nowego systemu lex

 Specjalnie dla członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. przygotowało bezpłatne kolejne szkolenie w zakresie obsługi i nowych funkcjonalności serwisu Lex (dawniej Serwis Budowlany). Nowa i znacznie rozszerzona wersja systemu jest dostępna od kliku tygodni w portalu PIIB.

12.11.2019 WIĘCEJ...
XIII lubuskie spotkania architektów z konserwatorami zabytków

 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, Rada Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz Zarząd Oddziału Zielonogórskiego SARP serdecznie zapraszają na XIII LUBUSKIE SPOTKANIA ARCHITEKTÓW Z KONSERWATORAMI ZABYTKÓW pt. "Dachy w zabytkach. Rozpoznanie- Ochrona- konserwacja" w dniu 15 listopada 2019 r. w Zielonej Górze

 

 

12.11.2019 WIĘCEJ...
bezpłatne szkolenie e-learningowe

W Imieniu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH mamy przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie e-learningowe pt. „Zasady projektowania obiektów ochrony zdrowia dla seniorów”, realizowane w ramach NPZ: „Edukacja zdrowotna w profilaktyce urazów i w promocji bezpieczeństwa”, finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. 

Szczegóły w dalszej części artykułu.

12.11.2019 WIĘCEJ...
oferta prenumeraty miesięcznika izolacje

Zachęcamy Państwa do prenumeraty miesięcznika IZOLACJE w 2020 roku.

Członkowie LOIIB otrzymają 20% rabat.

Informacja na temat czasopisma i prenumeraty znajduje się w pliku do pobrania.

http://www.izolacje.com.pl/miesiecznik-izolacje 

12.11.2019 WIĘCEJ...
Prośba o opinię

 Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do 12 listopada br. na adres

 

lbs@lbs.piib.org.pl

 

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

 

06.11.2019 WIĘCEJ...
konferencja nowe oblicze bim

WSC Witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o. zaprasza na konferencję pn. NOWE OBLICZE BIM, która odbędzie się w Warszawie w dniu 19.11.2019r. w Złotych Tarasach ul. Złota 59.

 

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest dokonanie rejestracji na stronie

                  www.wsc.pl/bim2019 

 

Koszt uczestnictwa wynosi 99 PLN + VAT 23%

31.10.2019 WIĘCEJ...