Lubuskie - Warte Zachodu
WAŻNE Z dniem 01.11.2018 LOIIB zmieniła swoją siedzibę. Nowy adres to: ul. Podmiejska Boczna 12 A, piętro 4 66-400 Gorzów Wlkp.

ARCHIWUM WIADOMOŚCI

Projekt rozporządzenia

Szanowni Państwo,

w związku z pismem z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie: metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawienia informacji o tych kosztach,  przekazuję go, z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwagi i propozycji zmian do dnia 10 grudnia 2017 r.

 

na adres e-mail:      lbs@lbs.piib.org.pl
 
Z poważniem: przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej LOIIB, Mirosław Gruszecki
16.11.2017 WIĘCEJ...
Konferencja Geoinżynieria w Budownictwie

 

W dniach 6–7 grudnia w Krakowie odbędzie się VII Konferencja „Geoinżynieria w Budownictwie”.

 

16.11.2017 WIĘCEJ...
7 listopad 2017
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu pt.: Stal zbrojeniowa
07.11.2017 WIĘCEJ...
Prefabrykacja betonów

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zorganizowała wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonów i Uniwersytetem Zielonogórskim, seminarium, które odbyło się w dniu 08.11.2017 r. (środa) w Zielonej Górze o godz. 10:00. 

 

Temat: „Prefabrykacja betonów, beton komórkowy i domieszki”

06.11.2017 WIĘCEJ...
Nowa siedziba PIIB

 

Informacja ze strony PIIB na temat katastrofy budowlanej kamiennicy

przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie 

06.11.2017 WIĘCEJ...
XV Konferencja naukowo-techniczna

Podstawowym celem tej Konferencji jest prezentowanie podstaw naukowych działalności budowlanej, koniecznych do rozwiązywania konkretnych, nie rzadko bardzo złożonych problemów, związanych z obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych. 

27.10.2017 WIĘCEJ...
Projekty typowe

Zasady stosowania w projekcie budowlanym

projektów typowych, powtarzalnych i wielokrotnego zastosowania – wybrane zagadnienia

Autor: Piotr Koczwara

27.10.2017 WIĘCEJ...
Praca - kierownik budowy sieci sanitarne
Zakład Instalacji Sanitarnych Hydrogaz s.j. w Niedoradzu
zatrudni kierownika budowy - pilnie
   
CV proszę przesyłać na adres: hydrogaz1@wp.pl
tel. Henryk Marko 605 224 318
18.10.2017 WIĘCEJ...
2018 Europejskim Rokiem Inżynierów Budownictwa

Europejska Rada Inżynierów Budownictwa (ECCE) podjęła decyzję o ogłoszeniu roku 2018 Europejskim Rokiem Inżynierów Budownictwa (2018 EYCE). Głównym celem tej proklamacji jest zwrócenie uwagi społecznej na podstawową rolę inżynierów budownictwa w zakresie postępów w standardach życia ludzkiego oraz podnoszenie ich prestiżu w społeczeństwach krajów europejskich.

17.10.2017 WIĘCEJ...
Prośba o opinię

Szanowni Państwo,

 w ślad za pismem dotyczącym przekazania do konsultacji publicznych (DPP.5.0210.101.2017.JL.4; NK: 159852/17) informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce "Rządowy Proces Legislacyjny" został umieszczony projekt rozporządzenia w sprawie połączenia Instytutu Rozwoju Miast i Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Narodowy Instytut Urbanistyki i Architektury 

13.10.2017 WIĘCEJ...
Wybory

 

Zakończyliśmy  wybory delegatów kadencji 2018-2022

Frekwencja w kolejności od najwyższej: Żary 18 %, 

Międzyrzecz 16 %, Sława 13%, 

Zielona Góra 9%, Gorzów Wlkp. 9%

 

 

13.10.2017 WIĘCEJ...
Zawartość projektu budowlanego

podlegająca sprawdzeniu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej - omówienie przepisów wraz ze wskazaniem przykładów najczęściej występujących nieprawidłowości

12.10.2017 WIĘCEJ...
Seminarium Lubuskie

MILENIUM GAZETA BUDOWLANA

zaprasza na Seminarium Lubuskie dla architektów, konstruktorów, projektantów instalacji sanitarnych i techniki grzewczej, biur projektowych, inżynierów budownictwa, inspektorów nadzoru i inwestorów instytucjonalnych

03.10.2017 WIĘCEJ...
Zawody Pływackie o Puchar Przewodniczącego Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

VIII Międzynarodowe Zawody Pływackie „MASTERS” o Puchar Przewodniczącego Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

03.10.2017 WIĘCEJ...
Prośba o opinię - projekt rozporządzenia

W związku z pismem z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, dotyczącym projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnego czynszu normowanego oraz maksymalnej wysokości comiesięcznej raty za cenę mieszkania i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania na wynajem,przekazuję go , z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwagi i propozycji zmian do dnia 11 października 2017 r. , na adres e-mail: lbs@lbs.piib.org.pl

 


Z poważaniem

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

29.09.2017 WIĘCEJ...
Zbiór uwag PIIB do ustawy o architektach inżynierach budownictwa oraz urbanistach

Uwagi do projektu ustawy ustawy o architektach inżynierach budownictwa oraz urbanistach, przekazane do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

29.09.2017 WIĘCEJ...
Szkolenia VOD

 

PILNE!!!

 

(wideo na życzenie) dla członków LOIIB

 

 

29.09.2017 WIĘCEJ...
Uproszczenie procesu inwestycyjnego

W związku z pismem p. Tomasz Żuchowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, dotyczącym projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego,przekazuję go , z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwagi i propozycji zmian do dnia 2 października 2017 r.  na adres e-mail:   lbs@lbs.piib.org.pl

  

Z poważaniem: Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB
 
 
Poniżej link do projektu ustawy, która również znajduje się w załączniku niniejszej wiadomości.

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12303101/12458807/12458808/dokument309372.pdf
27.09.2017 WIĘCEJ...
Warsztaty z lekkich konstrukcji - materiały hybrydowe w praktyce
W imieniu Lubuskiego Klastra Metalowego przesyłamy informację o seminarium „Warsztaty z lekkich konstrukcji - materiały hybrydowe  w praktyce”.
Seminarium odbędzie się 24 i 25 października w Cottbus. Możliwość rejestracji online:
 
 
"LUBUSKI KLASTER METALOWY"
Biuro Stowarzyszenia LKM
ul. Jagiellończyka 17/1, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel./fax (48) 95 722 7530
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl
 
27.09.2017 WIĘCEJ...