Lubuskie - Warte Zachodu

ARCHIWUM WIADOMOŚCI

II Otwarte Mistrzostwa PDK OIIB w Marszu na Orientację

Szanowni Państwo,

W imieniu Przewodniczącego Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Pana Grzegorza Dubika w załączeniu wysyłam zaproszenie na II Otwarte Mistrzostwa PDK OIIB w Marszu na Orientację, które odbędą się 20-22 sierpnia 2021 roku w Mucznem, w Bieszczadach.

 

21.07.2021 WIĘCEJ...
praca na stanowisko specjalisty w zespole inwestycji i remontów wydziału nieruchomości kwp w gorzowie wlkp

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds sanitarnych w zespole Inwestycji i Remontów Wydziału Nieruchomości.

Szczegóły w załączniku

19.07.2021 WIĘCEJ...
IV ogólnopolski turniej badmintona inżynierów budownictwa o puchar przewodniczącego or zoiib

Szanowni Państwo,


Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa serdecznie zaprasza i jednocześnie zachęca wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w IV Ogólnopolskim Turnieju Badmintona Inżynierów Budownictwa o Puchar Przewodniczącego Rady Okręgowej ZOIIB.


W załączeniu przesyłamy formularz zgłoszeniowy, program organizacyjny oraz plakat, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje.

15.07.2021 WIĘCEJ...
prenumerata miesięcznika izolacje
Miesięcznik IZOLACJE ukazuje się od 1996 r. Jest skierowany do architektów, projektantów, inżynierów i wykonawców na co dzień związanych z branżą budowlaną.

Odbiorcami czasopisma są również nauczyciele akademiccy i studenci, kadra zarządzająca i teczniczna firm budowlanych, a także inwestorzy. IZOLACJE to źródło wiedzy o technologiach i materiałach budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem izolacji termicznych, akustycznych i technicznych oraz hydroizolacji.
 

 

06.07.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oceną skutków regulacji, uzasadnieniem.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 21 lipca br. na adres:

     

                               lbs@lbs.piib.org.pl

 

                               Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

02.07.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowych wraz z oceną skutków regulacji, uzasadnieniem.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 21 lipca br. na adres:

                       

                              lbs@lbs.piib.org.pl

 

                                    Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

02.07.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (UC84) wraz z oceną skutków regulacji, uzasadnieniem.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 15 lipca br. na adres:

 

                             lbs@lbs.piib.org.pl 

 

                       Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

02.07.2021 WIĘCEJ...
uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

Komunikat Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB

Ważna informacja dla osób, które zdały egzamin na uprawnienia budowlane

w XXXVII sesji egzaminacyjnej 28.05-10.06 br.

 

Po pomyślnym zakończeniu XXXVII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna LOIIB organizuje uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.

 

W wyniku zdania egzaminu 55 osób uzyskało uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania w siedmiu specjalnościach i te osoby zapraszamy do udziału w uroczystości wręczenia decyzji. Fakt ukończenia starań o uzyskanie tych decyzji stanowi święto dla samych inżynierów budownictwa, ale też jest okazją do wręczenia tych decyzji w formie uroczystej. Akt wręczenia będzie połączony ze ślubowaniem, którego rota uświadamia nam odpowiedzialność, jaką biorą na siebie osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

 

 

01.07.2021 WIĘCEJ...
zaproszenie do udziału w konsultacjach pn nadzorowanie budowy i eksploatacji rusztowań

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konsultacjach na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji rynkowej pn. "Nadzorowanie budowy i eksploatacji rusztowań" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.


Celem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jest integracja wszystkich zdobywanych w Polsce kwalifikacji formalnych i pozaformalnych oraz umożliwienie potwierdzenia posiadanej wiedzy i umiejętności z danej dziedziny w trakcie walidacji. Kwalifikacje nadawane są w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego oraz przez stowarzyszenia, organizacje branżowe, instytucje i firmy szkoleniowe.

Poza kwalifikacjami, które weszły do systemu z mocy ustawy (kwalifikacje szkolne i akademickie), inne muszą być do niego wpisane na przykład na wniosek zainteresowanych podmiotów.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynkowym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z załączonym wnioskiem opisującym kwalifikację i wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

21.06.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych wraz z uzasadnieniem, OSR i tabelą uwag.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 6 lipca br. na adres:

 

                                   lbs@lbs.piib.org.pl 

 

                                 Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

21.06.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z uzasadnienie, OSR i tabelą uwag.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 29 czerwca br. na adres:

 

                                 lbs@lbs.piib.org.pl 

 

                                            Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

21.06.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam projekt ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UC82) wraz z uzasadnienie, OSR, tabelą zgodności i tabelą uwag.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 17 czerwca br. na adres:

 

                              lbs@lbs.piib.org.pl

 

                           Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

01.06.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla elementów zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy oraz dla elementów stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych na morzu wraz z uzasadnieniem, OSR i tabelą uwag.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 9 czerwca br. na następujące adres:

 

                          lbs@lbs.piib.org.pl

                                       

                                Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

 

01.06.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 9 czerwca br. na adres:

                           

                                  lbs@lbs.piib.org.pl

 

                                                Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

01.06.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli wraz z uzasadnieniem, OSR i tabelą uwag.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 9 czerwca br. na adres:

 

                               lbs@lbs.piib.org.pl

 

                                    Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

01.06.2021 WIĘCEJ...
wyniki egzaminów pisemnych na uprawnienia budowlane

WYNIKI EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE SESJI WIOSENNEJ 2021

 

Poniżej przedstawiamy  wyniki egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w dniu 28.05.2021

 

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu winny zgłosić się na egzaminy ustne

zgodnie z wcześniej ustalonymi terminami.

 

 

30.05.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię
Szanowni Państwo
 
W załączeniu przesyłam  projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie wraz z uzasadnieniem i OSR.
 
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 11 czerwca br. na następujące adres:
 
                          lbs@lbs.piib.org.pl 
 
 
                                       Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB
18.05.2021 WIĘCEJ...
szkolenie BIM / Building Information Modeling/

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu BIM organizowanym przez Wydawnictwo Naukowe PWN w ramach Akademii Eksperta Budownictwa.

Najlepsi eksperci z branży zaprezentują szczegółowo:
-  uregulowania zawarte w normach ISO,
- sposoby budowania zarządzanego procesu informacyjnego BIM po obu stronach interfejsu inwestor-wykonawca,
-  narzędzia i metody skutecznego współdziałania przy realizacji procesu.


Dowiecie się Państwo jakie działania powinny podjąć strony zlecająca i wykonawcza celem uzyskania poprawy jakości informacji w projektach dodatkowych pozytywnych efektów ekonomicznych.
Szkolenie uzupełni analiza uwarunkowań Pzp dla wdrażania metodyki BIM wg zasad zawartych w normach serii ISO 18650 w projektach finansowanych ze środków publicznych.

 

Szczegółowe informacje przedstawiamy w dalszej części artykułu

13.05.2021 WIĘCEJ...
konkurs lubuski inżynier roku i budownictwo w obiektywie

Koleżanki i Koledzy,


Mając na uwadze skuteczne wypełnianie zadań samorządu zawodowego, sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu oraz przestrzeganiem zasad etyki zawodowej przez członków Izby, reprezentowanie interesów zawodowych członków, efektywne działania na rzecz integracji lubuskiego środowiska budowlanego oraz zaangażowanie w działania mające na celu tworzenie właściwych warunków rozwoju budownictwa oraz roli i miejsca zawodu inżyniera, przyjmujemy, że najważniejsze jest tworzenie świadomości, że zawód inżyniera budowlanego jest zawodem społecznego zaufania.

Przeciętny Kowalski zapytany na ulicy o zawód społecznego zaufania, raczej nie wymieniłby inżyniera budowlanego. A przecież każdy z nas ufa tym inżynierom, efektom ich pracy. Każdy z nas korzysta z obiektów budowlanych, mostów, wież widokowych i ufa, że są one bezpieczne.

Więcej w dalszej części artykułu

10.05.2021 WIĘCEJ...
konkurs fotograficzny

Szanowni Państwo,

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa organizuje coroczny cykliczny konkurs fotograficzny pn. "BUDOWNICTWO W OBIEKTYWIE" dla czynnych członków LOIIB.

 

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach:
a) I kategoria – budynki, budowle, roboty budowlane;
b) II kategoria – człowiek w budownictwie.

 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie do dnia 20.05.2021 r

 

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 15.07.2021 r.

Regulamin konkursu w załączniku

 

                                  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

 

10.05.2021 WIĘCEJ...