Lubuskie - Warte Zachodu

ARCHIWUM WIADOMOŚCI

Uproszczenie procesu inwestycyjnego

W związku z pismem p. Tomasz Żuchowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, dotyczącym projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego,przekazuję go , z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwagi i propozycji zmian do dnia 2 października 2017 r.  na adres e-mail:   lbs@lbs.piib.org.pl

  

Z poważaniem: Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB
 
 
Poniżej link do projektu ustawy, która również znajduje się w załączniku niniejszej wiadomości.

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12303101/12458807/12458808/dokument309372.pdf
27.09.2017 WIĘCEJ...
Warsztaty z lekkich konstrukcji - materiały hybrydowe w praktyce
W imieniu Lubuskiego Klastra Metalowego przesyłamy informację o seminarium „Warsztaty z lekkich konstrukcji - materiały hybrydowe  w praktyce”.
Seminarium odbędzie się 24 i 25 października w Cottbus. Możliwość rejestracji online:
 
 
"LUBUSKI KLASTER METALOWY"
Biuro Stowarzyszenia LKM
ul. Jagiellończyka 17/1, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel./fax (48) 95 722 7530
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl
 
27.09.2017 WIĘCEJ...
Rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

W związku z pismem z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, dotyczącym konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym,przekazuję go z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwagi i propozycji zmian do dnia 12 października 2017 r.  na adres email:  lbs@lbs.piib.org.pl

 

Z poważaniem: Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

27.09.2017 WIĘCEJ...
Prośba o opinię

Na prośbę Prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Pana Andrzeja Rocha Dobruckiego przesyłam w załączeniu pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju  z prośbą o przesłanie stanowiska o rozpoczęciu procedury włączenia kwalifikacji rynkowej „Certyfikat BIM Maneger” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

 

Jednocześnie ze względu na 14 dniowy termin udzielenia odpowiedzi Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju prosimy o przesłanie państwa stanowiska do 29 września 2017 r.

  

z poważaniem: Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

27.09.2017 WIĘCEJ...
Projekt ustawy

W związku z pismem z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, dotyczącym konsultacji publicznych projektu ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce prowadzonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,przekazuję go , z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwagi i propozycji zmian do dnia 5 października 2017 r.  na adres e-mail: lbs@lbs.piib.org.pl

 

Z poważaniem: Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

27.09.2017 WIĘCEJ...
Prośba o opinię - uproszczenie realizacji inwestycji obszary zastrzeżone

Szanowni Państwo, 

 

w związku z pismem p. Tomasz Żuchowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, dotyczącym projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem realizacji inwestycji służących bezpieczeństwu i obronności Państwa, przekazuję go , z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwagi i propozycji zmian

do dnia 29 września 2017 r. , na adres e-mail: lbs@lbs.piib.org.pl

 

Z poważaniem: Mirosław Gruszecki, przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej LOIIB

24.09.2017 WIĘCEJ...
bezpłatne warsztaty dla projektantów

Zarzad oddziały PZITB w Gorzowie Wlkp. wraz z Mitek Industries Polska serdecznie zaprasza na

bezpłatne warsztaty dla projektantów,

 

22.09.2017 WIĘCEJ...
XV lecie LOIIB

Tegoroczny Dzień budowlanych to jednocześnie obchody XV-lecia Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Gościliśmy tym razem w Drzonkowie w Wojewódzkim Osrodku Sportu i Rekreacji.

13.09.2017 WIĘCEJ...
Szkolenie - konstrukcje drewniane

MiTek Industries Polska Sp. z o.o. 

zaprasza na bezpłatne warsztaty dla projektantów 14-10-2017r. w Gorzowie Wlkp w zakresie projektowania drewnianych konstrukcji dachowych

12.09.2017 WIĘCEJ...
Projekt ustawy o architektach inżynierach budownictwa oraz urbanistach

Uprzejmie informuję, że na stronach Ministerstwa Budownictwa i Infrastruktury zamieszczono informację o rozpoczęciu konsultacji publicznych ustawy 

 

05.09.2017 WIĘCEJ...
Spotkanie służb Nadzoru Budowlanego z LOIIB

29 sierpnia br. w Gorzowie Wielkopolskim doszło do spotkania służb Nadzoru Budowlanego z Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym i Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Lubuskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

02.09.2017 WIĘCEJ...
Wyjaśnienia GUNB przepisów praw budowlanego

Na stronie http://www.gunb.gov.pl zamieszczone zostały nowe wyjaśnienia w zakresie przepisów praw budowlanego.

Aktualności w załączeniu.

02.09.2017 WIĘCEJ...
UPRAWNIENIA BUDOWLANE SESJA JESIENNA

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zawiadamia, że

osoby zamieszkałe na terenie województwa lubuskiego mogą składać
wnioski o nadanie uprawnień budowlanych 
w sesji Nr 2/2017


w dniach od 17 lipca  do 18 sierpnia 2017r. 
w siedzibie Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

przy ul. Kazimierza Wielkiego 10 w Gorzowie Wlkp.

27.07.2017 WIĘCEJ...
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Słubicach

LUBUSKI WOJEWÓDZI INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Słubicach

21.07.2017 WIĘCEJ...
NOT Zielona Góra

 

NOT Zielona Góra  organizuje kurs przygotowawczy przed uprawnieniami - sesja jesienna

20.07.2017 WIĘCEJ...
Prawo budowlane

W związku z  pismem Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu p. Adama Podgórskiego dotyczącego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawno budowlane, przekazuję go, z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji zmian do dnia 8 sierpnia 2017 r.

na adres e-mail: lbs@lbs.piib.pl

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej LOIIB

19.07.2017 WIĘCEJ...
o Krajowym Zasobie Nieruchomości z projektami aktów wykonawczych

W związku z  pismem Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu p. Adama Podgórskiego dotyczącego rządowego projektu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, przekazuję go, z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji zmian do dnia 8 sierpnia 2017 r. na adres

e-mail: lbs@lbs.piib.pl

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej LOIIB 

19.07.2017 WIĘCEJ...
VI Mistrzostw Polski PIIB w Brydżu Sportowym

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach, organizuje

VI Mistrzostw Polski PIIB w Brydżu Sportowym

w dniach 08 - 10 grudnia 2017 roku ( od piątku do niedzieli)

w Szczyrku w CKiR Orle Gniazdo

18.07.2017 WIĘCEJ...