Lubuskie - Warte Zachodu

ARCHIWUM WIADOMOŚCI

prośba o opinię

Szanowni Państwo

 

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 13 sierpnia br. na adres:

 

                              lbs@lbs.piib.org.pl

 

                            Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

29.07.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo

 

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 13 sierpnia br. na adres:

 

                       lbs@lbs.piib.org.pl

 

                                Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

29.07.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

Poniżej przesyłam e-mail z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii dotyczący współpracy regularnej UE z USA.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z poniższym mailem i zgłaszanie ewentualnych propozycji w terminie do dnia 20 sierpnia br. na następujący adres:

 

                          lbs@lbs.piib.org.pl

 

                                  Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

23.07.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych oraz o zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych wraz z oceną skutków regulacji, uzasadnieniem oraz pismem przewodnim.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w załączonej tabeli w terminie do dnia 9 sierpnia br. na adres:

 

                          lbs@lbs.piib.org.pl

 

                                Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

23.07.2021 WIĘCEJ...
VI regaty żeglarskie o mistrzostwo polski w klasie omega

Warmińsko- Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza załogę Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do udziału w VI Regatach Żeglarskich Warmińsko- Mazurskiej Izby Inżynierów Budownictwa o Mistrzostwo Polski w Klasie Omega, które odbędą sie w dniu 28.08.2021 r. w Centrum Żeglarstwa Wodnego i Lodowego "Słoneczna polana" w Olsztynie

Szczegóły w załączniku

21.07.2021 WIĘCEJ...
II Otwarte Mistrzostwa PDK OIIB w Marszu na Orientację

Szanowni Państwo,

W imieniu Przewodniczącego Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Pana Grzegorza Dubika w załączeniu wysyłam zaproszenie na II Otwarte Mistrzostwa PDK OIIB w Marszu na Orientację, które odbędą się 20-22 sierpnia 2021 roku w Mucznem, w Bieszczadach.

 

21.07.2021 WIĘCEJ...
praca na stanowisko specjalisty w zespole inwestycji i remontów wydziału nieruchomości kwp w gorzowie wlkp

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds sanitarnych w zespole Inwestycji i Remontów Wydziału Nieruchomości.

Szczegóły w załączniku

19.07.2021 WIĘCEJ...
IV ogólnopolski turniej badmintona inżynierów budownictwa o puchar przewodniczącego or zoiib

Szanowni Państwo,


Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa serdecznie zaprasza i jednocześnie zachęca wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w IV Ogólnopolskim Turnieju Badmintona Inżynierów Budownictwa o Puchar Przewodniczącego Rady Okręgowej ZOIIB.


W załączeniu przesyłamy formularz zgłoszeniowy, program organizacyjny oraz plakat, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje.

15.07.2021 WIĘCEJ...
prenumerata miesięcznika izolacje
Miesięcznik IZOLACJE ukazuje się od 1996 r. Jest skierowany do architektów, projektantów, inżynierów i wykonawców na co dzień związanych z branżą budowlaną.

Odbiorcami czasopisma są również nauczyciele akademiccy i studenci, kadra zarządzająca i teczniczna firm budowlanych, a także inwestorzy. IZOLACJE to źródło wiedzy o technologiach i materiałach budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem izolacji termicznych, akustycznych i technicznych oraz hydroizolacji.
 

 

06.07.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oceną skutków regulacji, uzasadnieniem.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 21 lipca br. na adres:

     

                               lbs@lbs.piib.org.pl

 

                               Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

02.07.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowych wraz z oceną skutków regulacji, uzasadnieniem.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 21 lipca br. na adres:

                       

                              lbs@lbs.piib.org.pl

 

                                    Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

02.07.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (UC84) wraz z oceną skutków regulacji, uzasadnieniem.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 15 lipca br. na adres:

 

                             lbs@lbs.piib.org.pl 

 

                       Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

02.07.2021 WIĘCEJ...
uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

Komunikat Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB

Ważna informacja dla osób, które zdały egzamin na uprawnienia budowlane

w XXXVII sesji egzaminacyjnej 28.05-10.06 br.

 

Po pomyślnym zakończeniu XXXVII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna LOIIB organizuje uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.

 

W wyniku zdania egzaminu 55 osób uzyskało uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania w siedmiu specjalnościach i te osoby zapraszamy do udziału w uroczystości wręczenia decyzji. Fakt ukończenia starań o uzyskanie tych decyzji stanowi święto dla samych inżynierów budownictwa, ale też jest okazją do wręczenia tych decyzji w formie uroczystej. Akt wręczenia będzie połączony ze ślubowaniem, którego rota uświadamia nam odpowiedzialność, jaką biorą na siebie osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

 

 

01.07.2021 WIĘCEJ...
zaproszenie do udziału w konsultacjach pn nadzorowanie budowy i eksploatacji rusztowań

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konsultacjach na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji rynkowej pn. "Nadzorowanie budowy i eksploatacji rusztowań" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.


Celem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jest integracja wszystkich zdobywanych w Polsce kwalifikacji formalnych i pozaformalnych oraz umożliwienie potwierdzenia posiadanej wiedzy i umiejętności z danej dziedziny w trakcie walidacji. Kwalifikacje nadawane są w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego oraz przez stowarzyszenia, organizacje branżowe, instytucje i firmy szkoleniowe.

Poza kwalifikacjami, które weszły do systemu z mocy ustawy (kwalifikacje szkolne i akademickie), inne muszą być do niego wpisane na przykład na wniosek zainteresowanych podmiotów.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynkowym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z załączonym wnioskiem opisującym kwalifikację i wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

21.06.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych wraz z uzasadnieniem, OSR i tabelą uwag.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 6 lipca br. na adres:

 

                                   lbs@lbs.piib.org.pl 

 

                                 Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

21.06.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z uzasadnienie, OSR i tabelą uwag.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 29 czerwca br. na adres:

 

                                 lbs@lbs.piib.org.pl 

 

                                            Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

21.06.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam projekt ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UC82) wraz z uzasadnienie, OSR, tabelą zgodności i tabelą uwag.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 17 czerwca br. na adres:

 

                              lbs@lbs.piib.org.pl

 

                           Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

01.06.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla elementów zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy oraz dla elementów stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych na morzu wraz z uzasadnieniem, OSR i tabelą uwag.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 9 czerwca br. na następujące adres:

 

                          lbs@lbs.piib.org.pl

                                       

                                Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

 

01.06.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 9 czerwca br. na adres:

                           

                                  lbs@lbs.piib.org.pl

 

                                                Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

01.06.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli wraz z uzasadnieniem, OSR i tabelą uwag.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 9 czerwca br. na adres:

 

                               lbs@lbs.piib.org.pl

 

                                    Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

01.06.2021 WIĘCEJ...