Lubuskie - Warte Zachodu

ARCHIWUM WIADOMOŚCI

konferencja pn ograniczenia zagrożeń w obiektach komunalnych i hydrotechnicznych

Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze zaprasza na konferencję pn.Budujemy bezpiecznie i nowocześnie - Ograniczenia zagrożeń w obiektach komunalnych i hydrotechnicznych.

Konferencja odbędzie się w dniu 17 maja br. na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ (sala 215, ul. prof. Z.Szafrana 1, Bud. A-8, Zielona Góra).

Konferencja będzie także transmitowana online.

W celu wzięcia udziału należy zarejestrować się pod linkiem:

https://architekturauz.clickmeeting.com/budujemy-bezpiecznie-i-nowoczesnie

 

04.05.2023 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam projekty rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie wraz z uzasadnieniami, OSR oraz pismem przewodnim.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem izgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 27 maja br. na adres:

                      lbs@lbs.piib.org.pl

                        Mirosław Gruszecki Przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

25.04.2023 WIĘCEJ...
XXII Zjazd Sprawozdawczo- Wyborczy LOIIB

 

 

      zapraszamy 

 

    do galerii zdjęć

02.04.2023 WIĘCEJ...
program asysta prawna dla inżyniera

W związku z uruchomieniem przez PIIB programu "Asysta prawna dla inżyniera" informujemy, że  każdy członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa od dzisiaj może uzyskać pomoc prawną w ramach swojego ubezpieczenia OC.

Zakres pomocy obejmuje problemy prawne dotyczące życia zawodowego inżyniera budownictwa. W szczególności prawa budowlanego, prawa administracyjnego oraz prawa cywilnego w zakresie zgodności umów związanych z procesem inwestycyjnym w budownictwie.

Członkowie Izby znajdą tam również informacje dotyczące ochrony danych osobowych w obszarach pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ergo Hestia dla lepszej obsługi inżynierów zapewnia zainteresowanym specjalny dedykowany numer telefonu 587663336 oraz adres mailowy: asystaprawnapiib@ergohestia.pl

Asysta prawna dostępna jest w godzinach 8-20 od poniedziałku do piątku. Do uzyskania porady potrzebny jest jedynie numer polisy - 436000309376, swoje dane osobowe i nr członkowski PIIB - wszystkie te informacje dostępne są w razie potrzeby w portalu członkowskim lub aplikacji PIIB.

01.03.2023 WIĘCEJ...
II edycja konferencji zielona retencja

Informujemy, że w dniach 15 i 16 czerwca br. w Gdańsku na malowniczej i zielonej wyspie Sobieszewskiej  odbędzie się II edycja konferencji pn Zielona Retencja.

 

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń przez praktyków- samorządowców, pracowników przedsiębiorstw komunalnych i projektantów. To miejsce, gdzie przedstawiciele miast chcących wdrażać u siebie ogrody deszczowe i inne rozwiązania retencji naturalnej mogą się dowiedzieć od czego zacząć. To czas, w którym można wymienić swoje spostrzeżenia dotyczące problemów związanych z realizacją rozwiązań opartych na naturze.

 

Przewiduje się program składający się z warsztatów praktycznych, paneli dyskusyjnych, prezentacji i wizyt terenowych. Poruszone będą tematy związane z odciążeniem kanalizacji deszczowej i ogólospławnej, projektowaniem obiektów zielonej retencji, poprawą jakości wód opadowych, renaturyzacją i ochroną obszarów podmokłych.

Szczegóły i start do zapisów wkrótce http://zielonaretencja.pl/

21.02.2023 WIĘCEJ...
IV otwarte mistrzostwa poiib w marszu na orientację

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa organizuje w dniu 19 sierpnia br. Otwarte Mistrzostwa w Marszu na Orientację.

Zawody odbędą się w Centrum Promocji Leśnictwa w miejscowości Muczne ( 38-713 Muczne 2).

Przedstawicieli Izb i zawodników zapraszamy  w Bieszczady już 18 sierpnia br.

Więcej informacji, oficjalne zaproszenie, harmonogram zawodów oraz deklaracje zapisów przedstawimy Państwu w późniejszym terminie.

26.01.2023 WIĘCEJ...
VIII regaty żeglarskie o Mistrzostwo Polski w klasie Omega

Warmińsko - Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza na VIII Regaty Żeglarskie o Mistrzostwo Polski w klasie OMEGA.

Zawody przeprowadzone zostaną w dniu 26 sierpnia br. na akwenie jeziora Ukiel ( Krzywe) Centrum Żeglarstwa Wodnego i Lodowego Słoneczna Polana ul. Sielska 38 w Olsztynie.

Cumujemy w hotelu Omega w dniach 25 - 27 sierpnia 2023 r.

26.01.2023 WIĘCEJ...
aplikacja edb elektroniczny dziennik budowy

27 stycznia br. uruchomiona zostanie aplikacja EDB. Umożliwia ona realizację wszystkich czynności wymaganych przy prowadzeniu dziennika budowy.  W EDB można wystąpić z wnioskiem o wydanie dziennika budowy do właściwego terytorium organu administracji budowlanej, pobrać dziennik a następnie powierzyć obowiązki kierownikowi budowy i pozostałym uczestnikom procesu budowlanego. Wpisy można umieszczać tak, jak w tradycyjnym dzienniku a dostęp do aktualnego dokumentu jest możliwy z każdego miejscca.

17.01.2023 WIĘCEJ...
elektroniczna wersja inżyniera budownictwa

W związku z postępującą cyfryzacją uchwałą Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 listopada 2022 r. podjęto decyzję o tym, że od stycznia 2023 roku wydawnictwa PIIB ( Inżynier Budownictwa i Przewodnik Projektanta) dostępne będą dla członków PIIB wyłącznie w wersji elektronicznej.

17.01.2023 WIĘCEJ...
szkolenia dla członków LOIIB

 

zapraszamy na szkolenia

 

    organizowane przez

 

              LOIIB

16.01.2023 WIĘCEJ...
oferta prenumeraty miesięcznika Przegląd budowlany

Szanowni Państwo

 

W załączniku przedstawiamy ofertę prenumeraty miesięcznika Przegląd Budowlany na rok 2023. Osoby zainteresowane prenumeratą prosimy o zgłaszanie do biura Izby w Gorzowie Wlkp.

 Informujemy, że Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa nie dofinansowuje w/w prenumeraty.

27.10.2022 WIĘCEJ...
zmiana wysokości składek członkowskich na rok 2023

Szanowni Państwo

W roku 2023 zmienia się wysokość składek członkowskich i opłat na obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Opłaty na obowiązkowe ubezpieczenie OC

Członkowie Izby, którzy okres ubezpieczenia rozpoczynają od 1 stycznia 2023 roku i później, opłacają roczną składkę w wysokości 75 zł. Opłatę na ubezpieczenie OC należy regulować łącznie ze składką na Izbę Krajową.

Składki członkowskie

Składki członkowskie w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa w roku 2023 są następujące:
- na okręgową izbę 39 zł/miesiąc, płatne jednorazowo za 12 m-cy 468 zł lub w dwóch ratach po 234 zł każda (za 6 miesięcy),
- na krajową izbę 8 zł/miesiąc, płatne jednorazowo za cały rok 96 złotych (razem z opłatą na ubezpieczenie 171 złotych).

Szczegóły w dalszej części artykułu

30.08.2022 WIĘCEJ...
zmiana siedziby biura loiib w gorzowie wlkp

KOMUNIKAT

Z dniem 12.09.2022 r. Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
zmienia swoją siedzibę.
Nowy adres to: ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp.
(budynek Wyższej Szkoły Biznesu)
Jednocześnie informujemy, że numery telefonów i adresy e-mail pozostają
bez zmian.
W pierwszych tygodniach września kontakt z biurem będzie utrudniony
Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

26.08.2022 WIĘCEJ...
cykliczne konkursy lubuski inżynier roku i budownictwo w obiektywie

Koleżanki i Koledzy,

przypominamy o trwających konkursach w Lubuskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

1. Termin zgłaszania kandydatów do konkursu „Lubuski Inżynier Roku” upływa 30 czerwca br.

2. Fotografie do konkursu „Budownictwo w obiektywie” należy zgłaszać do 15 lipca br.

Regulaminy dostępne w załącznikach.

Zachęcamy do wzięcia udziału!

http://bip.lbs.piib.org.pl/system/obj/246_Zalacznik_do_uchwaly_nr_6_R_21_-_Regulamin_konkursu_-_LUBUSKI_INZYNIER_ROKU.pdf 

http://bip.lbs.piib.org.pl/system/obj/247_Zalacznik_do_uchwaly_nr_7_R_21_-_Regulamin_konkursu_fotograficznego_-_BUDOWNICTWO_W_OBIEKTYWIE.pdf 

14.06.2022 WIĘCEJ...
informacje nt utworzenia platformy e-budownictwo

Szanowni Państwo,

 

w dalszej części artykułu przedstawiamy pismo Głównego inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie utworzenia platformy e-Budownictwo, która umożliwia obywatelom i inwestorom wypełnienie i złożenie wniosków związanych z procesem budowlanym w sposób elektroniczny.

11.06.2022 WIĘCEJ...
polsko- niemiecki projekt transformation 20

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że z dniem 1 kwietnia 2022 r. rozpoczyna realizację projektu "Transformation 20" wspólnie z niemieckim partnerem, tj. Brandenburską Izbą Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Poczdamie.

Kierownikiem projektu zgodnie z Uchwałą LOIIB w Gorzowie Wlkp jest Józef T. Finster.

Jest to Polsko - Niemiecki projekt o nazwie TRANSFORMATION 20. / z INTERREG VAFMP Euroregionu Pro Europa Viadrina/ na organizację polsko - niemieckiej konferencji w dniu 21 czerwca 2022 roku w Filharmonii w Gorzowie z udziałem ok. 300 osób. Będą to inżynierowie budownictwa z woj. lubuskiego i Brandenburgii oraz architekci, projektanci, inspektorowie nadzoru i wykonawcy, którzy obchodzą 20-lecie założenia Izby, zrzeszającej ok. 3 000 członków z woj. lubuskiego.

W konferencji wezmą udział władze woj. lubuskiego oraz naukowcy z Uniwersytetu oraz politechniki i innych wyższych uczelni regionu.

10.05.2022 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (UD369).

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w załączonej tabeli w terminie do dnia 12 maja br. na adres:

 

                           lbs@lbs.piib.org.pl

 

                                       Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

26.04.2022 WIĘCEJ...
lista delegatów na zjazd loiib - kadencja 2022-2026

Szanowni Państtwo,

zakończyły się okręgowe zebrania wyborcze delegatów na Zjazd sprawozdawczo- wyborczy Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

W dalszej części artykułu przedstawiamy Państwu listę wybranych delegatów we wszystkich okręgach.

10.02.2022 WIĘCEJ...
konferencja naukowo- techniczna pn obiekty budowlane na terenach górniczych

Szanowni Państwo,

 

W dniach 18-19 listopada 2021 odbędzie się kolejna konferencja naukowo-techniczna OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH, organizowana przez Katowicki Oddział PZITB we współpracy z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie.

ZAPRASZAMY do uczestnictwa w konferencji.

 

Szczegóły w załączniku

30.09.2021 WIĘCEJ...
konferencja drogowo- mostowa w Katowicach

Szanowni państwo,


W dniach 6-7 października br. w hotelu Novotel Katowice Centrum odbędzie się w trybie hybrydowym V Konferencja Drogowo-Mostowa „Warunki gruntowe a projektowanie oraz budowa dróg i mostów”, organizowana przez redakcję "Magazyn Autostrady" oraz czasopisma "Mosty". Wydarzenie jest objęte honorowym patronatem przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

Mając na uwadze potrzebę kształcenia i rozwoju kadr branży drogowo-mostowej, przygotowaliśmy specjalną ofertę dla reprezentantów Oddziałów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


Zaproszenie, które przesyłam w załączeniu, upoważnia do bezpłatnego uczestnictwa w konferencji w wersji online dla 7 osób z LOIIB

.
Aby z niego skorzystać, proszę o postępowanie zgodnie z instrukcją na zaproszeniu.


Prosimy o niezwlekanie z rejestracją i zgłoszenia maks. do 30.09. (czwartek).

 

 

16.09.2021 WIĘCEJ...