Lubuskie - Warte Zachodu
WAŻNE Z dniem 01.11.2018 LOIIB zmieniła swoją siedzibę. Nowy adres to: ul. Podmiejska Boczna 12 A, piętro 4 66-400 Gorzów Wlkp.

ARCHIWUM WIADOMOŚCI

prośba o uwagi do projektu ustawy o VAT

 

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieściłem link do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321754/katalog/12591301#12591301   

Uprzejmie proszę o przesyłanie uwag lub propozycji do projektu ustawy wg załączonej tabeli na adres:

lbs@lbs.piib.org.pl

w terminie do 03 czerwca 2019 r.

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej LOIIB

 

20.05.2019 WIĘCEJ...
seminarium - buduj ze stali

15 maja 2019 r. w ramach Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA odbędzie się seminarium BUDUJ ZE STALI poświęcone obiektom mostowym i zatytułowane “Wymogi legislacyjne i techniczne projektowania obiektów mostowych”.

09.05.2019 WIĘCEJ...
zaproszenie na seminarium

Instytut Techniki Budowlanej zaprasza na kolejne seminarium szkoleniowe pt. "Diagnostyka budynków wielkopłytowych", które odbędzie się 30 maja 2019 r. w godz. 10.00-15.00 w siedzibie ITB w Warszawie przy ul. Filtrowej 1. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkolenia znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem:

https://www.itb.pl/diagnostyka-budynkow-wielkoplytowych.html  

09.05.2019 WIĘCEJ...
zgłaszanie kandydatów do nagrody

Szanowni Państwo,

w związku z przypadającym w tym roku 25- leciem istnienia Urzędu Zamówień Publicznych poraz pierwszy zostanie przyznana nagroda LUX CLARA IN CONTRACTIS PUBLICIS. 

 

Nagroda ta przyznana będzie dla osób, instytucji, przedsiębiorstw  a także  projektów i  rozwiązań, które przyczyniają się do rozwoju systemu zamówień publicznych , stosują najlepsze zassady i praktyki zamówień publicznych lub je propagują. Powołana Kapituła Nagrody wytypuje kandydatów do Nagrody. 

 

Lubuska Okręgowa izba Inżynierów Budownictwa zwraca się o wskazanie kandydata lub kandydatów  w kategorii Zamawiający, którzy w świetle Państwa doświadczeń mogliby zostać uhonorowani tą nagrodą.

Kandydatury prosimy zgłaszać do dnia     8 maja 2019 r 

 

na adres      lbs@lbs.piib.org.pl 

18.04.2019 WIĘCEJ...
wycieczka szlakiem polskich korzeni na ukrainie

Oddział Gorzowski SARP organizuje ośmiodniową (27.04 - 04.05.2019) wycieczkę
architektoniczną szlakiem polskich korzeni po zachodniej Ukrainie. Zapraszamy członków SARP
oraz osoby zaprzyjaźnione.

16.04.2019 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,


W załączeniu przesyłam projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw UD438.

Uprzejmie proszę o przesyłanie uwag lub propozycji do projektu wg załączonej tabeli na adres:

lbs@lbs.piib.org.pl  

w terminie do 25 kwietnia 2019 r.

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej LOIIB

16.04.2019 WIĘCEJ...
Prośba o opinię

 

 Szanowni Państwo,

W załączeniu projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Uprzejmie proszę o przesyłanie uwag lub propozycji do projektu wg załączonej tabeli na adres:

 

lbs@lbs.piib.org.pl

 

w terminie do 26 kwietnia 2019 r.

 

Z poważaniem:

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej LOIIB

 

 

13.04.2019 WIĘCEJ...
Prośba o opinię

 

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że na stronie RCL pojawiła się nowa wersja projektu ustawy Prawo Zamówień Publicznych (04.04.2019r.), do której nadal można zgłaszać propozycje.

Linki do ustawy, uzasadnienia oraz OSR znajdują się w treści artykułu.

 

13.04.2019 WIĘCEJ...
Prośba o opinię

 

Szanowni Państwo, 

W załącznikach znajduje się rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw.


Uprzejmie proszę o przesyłanie uwag lub propozycji do projektów wg załączonej tabeli na adres


lbs@lbs.piib.org.pl  

w możliwie najkrótszym terminie


Z poważaniem:

 

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej LOIIB

 

 

 

13.04.2019 WIĘCEJ...
XVIII Zjazd LOIIB

 

W Zielonej Górze na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego  6 kwietnia br. odbył się XVIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Przewodniczący Zjazdu

Mirosław Gruszecki

11.04.2019 WIĘCEJ...
prośba o opinię

    Szanowni Państwo,

    W załączeniu przesyłam:

 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.

 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach.


Uprzejmie proszę o przesyłanie uwag lub propozycji do projektów w załączonych tabelach na adres e-mail:

 

                                   lbs@lbs.piib.org.pl

 

  do dnia 17 kwietnia 2019 r.

 

z poważaniem: 

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej LOIIB

09.04.2019 WIĘCEJ...
Ankieta

W związku z pojawiającymi się wśród członków PIIB pytaniami, czy jest możliwość otrzymywania „Inżyniera Budownictwa” w wersji gazety elektronicznej zamiast w wersji drukowanej, Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sp. z o.o. zwraca się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

05.04.2019 WIĘCEJ...
zaproszenie na forum praktyk branżowych

Urząd Zamówień Publicznych zaprasza na Forum praktyk branżowych udostępnione pod adresem https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/dobre-praktyki/forum-praktyk-branzowych

Apelujemy o dzielenie się na Forum praktyk branżowych wiedzą, doświadczeniami i wzorami, które mogą posłużyć do ukształtowania właściwej i dobrej praktyki zamówieniowej. Materiały do zamieszczania na forum należy przesyłać na adres:   praktyki_branzowe@uzp.gov.pl

03.04.2019 WIĘCEJ...
turniej badmintona

Okręgowa Rada Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zaprasza naszych członków Izby do udziału w  "III Ogólnopolskim Turnieju Badmintona Inżynierów

Budownictwa o Puchar Przewodniczącego Rady Okręgowej ZOIIB", który odbędzie się w dniach 24-25 maja 2019 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu hala MILENIUM ul. Łopuskiego 38.

Gwarantowana świetna zabawa połączona ze zdrowotnym wdychaniem jodu.

Zgłoszenia przyjmuje i wszelkich informacji udziela Tadeusz Kanas pod telefonem  668 581 480, e-mail: t.kanas@fid.pl

 

 

03.04.2019 WIĘCEJ...
prośba o uwagi i propozycje

Szanowni Państwo,

W związku z projektem ustaw przesyłam robocze wersje projektów ustaw: o architektach, o inżynierach budownictwa oraz przepisy wprowadzające ustawę o architektach i ustawę o inżynierach budownictwa.


Uprzejmie proszę o przesyłanie uwag lub propozycji do projektów na adres e-mail:

lbs@lbs.piib.org.pl  

do dnia 10 kwietnia 2019 r.


Przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej LOIIB

 

Mirosław Gruszecki

 

02.04.2019 WIĘCEJ...
Ankieta sondażowa

Ankieta sonażowa :

Odpowiedzialność społeczna zawodów zaufania społecznego. 

W związku ze zbliżającą się konferencją na temat Odpowiedzialności społecznej zawodów zaufania społecznego organizowaną przez Okręgową Radę pielęgniarek i Położnych w Radomiu, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udział w sondażu i odpowiedź na pięć pytań dotyczących odpowiedzialności społecznej samorządów zawodowych. Wyniki sondażu zostaną przedstawione na konferencji w Warszawie, w dniu 5 kwietnia 2019 r.
Celem sondażu jest poznanie opinii i postaw środowiska samorządów zawodowych wobec wybranych aspektów funkcjonowania samorządów oraz istotnych wymiarów etyczności zawodowej, która jest ważnym kierunkiem działania każdego z samorządów.
Będziemy wdzięczni za przekazanie wypełnionej (przez podkreślenia) ankiety do dnia 29 marca br. wysyłając ją na adres: mfszzpankieta@gmail.com 

28.03.2019 WIĘCEJ...
Seminarium Mosty w dziejach Polski

Szanowni Państwo! Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Seminarium i Warsztatach, które odbędą się w dniu 03.04.2019 r. (środa), o godz. 9:15 w sali nr 213 budynku A-8 Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Seminarium pt.: „MOSTY W DZIEJACH POLSKI” Prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk – Politechnika Wrocławska

Warsztaty pt.: „WSPÓŁCZESNE PROBLEMY MOSTOWNICTWA” Prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk – Politechnika Wrocławska

28.03.2019 WIĘCEJ...
Prośba o uwagi i propozycje do projektu ustawy

 Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczęło konsultacje projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, wraz z uzasadnieniem i OSR. W związku z powyższym proszę o przesyłanie uwag lub propozycji do projektu ustawy wg załączonego wzoru do dnia 8 kwietnia 2019 r. na adres:

lbs@lbs.piib.org.pl

Przewodniczący Komisji Prawno - Regulaminowej LOIIB Mirosław Gruszecki

 

23.03.2019 WIĘCEJ...
Turniej piłki siatkowej

W imieniu Przewodniczącego Rady MOIIB Pana Romana Lulisa serdecznie zapraszamy do udziału

w „Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady MOIIB”, który odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2019r. w Centrum Sportu Wilanów przy ul. Wiertniczej 26 A w Warszawie.

 Prosimy o zgłaszanie się chętnych "drużyn".

18.03.2019 WIĘCEJ...