Lubuskie - Warte Zachodu
UWAGA 22.02.2018 szkolenie w Gorzowie wlkp. Badania termowizyjne w budownictwie Wykładowca: dr hab. Inż. Abdrahman Alsabry Prof. UZ

ARCHIWUM WIADOMOŚCI

Obowiązkowe składki można wliczyć w koszty

Członkowie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa prowadzący działalność gospodarczą mogą kwoty opłacanych składek członkowskich rozliczać jako koszt uzyskania przychodu.

Możliwość uwzględnienia niektórych ponoszonych składek na rzecz organizacji zawodowych w koszty uzyskania przychodu wynika z art. 23 ust.1 pkt 30 ustawy o PIT. Stanowi on, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodu składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa z dwoma wyjątkami. Pierwszy wyjątek odnosi się do wpłat podatników prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej. Drugi wyjątek obejmuje składki na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców działających na podstawie odrębnych ustaw.

24.11.2015 WIĘCEJ...
Włodzimierz Stachowiak

Włodzimierz Stachowiak - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krośnie Odrzańskim

13.11.2015 WIĘCEJ...
Konferencja w Starostwie w Żarach

4 listopada 2015 odbyła się w Starostwie Powiatowym w Żarach konferencja pt: "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych po zmianie przepisów w zakresie prawa budowlanego i norm unijnych". Okazją do spotkania była nominacja p. Elżbiety Banaś na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

05.11.2015 WIĘCEJ...
Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego

XIV Konferencja Naukowo-Techniczna

"Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego" Kielce 11-13 maja 2016r.

27.10.2015 WIĘCEJ...
LOIIB zaprzestała wydawania zaświadczeń w tradycyjnej formie papierowej.

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje, że zgodnie z uchwałą Okręgowej Rady (uchwała nr 20/R/15 z dn.30 06.2015 r.) zaprzestaje wydawania zaświadczeń w tradycyjnej formie papierowej.

16.10.2015 WIĘCEJ...
Galeria Manhattan

Galeria Manhattan - Wielkie otwarcie już 16 PAŹDZIERNIKA 2015!

13.10.2015 WIĘCEJ...
Dodatkowe szkolenie w GORZOWIE WLKP.

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje, że w dniu 14.10.2015 r. (środa) organizuje dodatkowe szkolenie nt: „Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa.” Wykładowca: Przedstawiciel STU ERGO-Hestia.

13.10.2015 WIĘCEJ...
konferencja - Rewitalizacja. Instrukcja obsługi

Poseł na Sejm RP Krystyna Sibińska zaprasza we wtorek 20-10-2015 o godzinie 11.00
do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp. na konferencję "Rewitalizacja. Instrukcja obsługi".        

13.10.2015 WIĘCEJ...
zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

15 października wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

12.10.2015 WIĘCEJ...
Wycieczka techniczna do Wrocławia

Wycieczka techniczna do Wrocławia

08.10.2015 WIĘCEJ...
Egzamin na uprawnienia budowlane sesja jesienna

Lista osób dopuszczonych do egzaminu na uprawnienia budowlane.

08.10.2015 WIĘCEJ...
Uprawnienia budowlane - sesja jesienna.

Do jesiennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane zakwalifikowano 98 osób.

30.09.2015 WIĘCEJ...
Polska Izba Inżynierów ma nową siedzibę.

Polska Izba Inżynierów ma nową siedzibę.

Po długich staraniach udało się wreszcie nabyć na własność nieruchomość na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

28.09.2015 WIĘCEJ...
Pismo Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie projektowania instalacji wewnątrz budynków.

Pismo Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie projektowania instalacji wewnątrz budynków.

15.09.2015 WIĘCEJ...
Dzień budowlanych

 W dniach 4-5 września 2015 r odbyła się w Dychowie konferencja z okazji dnia budowlanych.

10.09.2015 WIĘCEJ...
NOWELIZACJA USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Konferencjach Regionalnych - NOWELIZACJA USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH

01.09.2015 WIĘCEJ...
Budowa S3

Trwa budowa S3. Poniżej informacje ogólne.

01.09.2015 WIĘCEJ...
Facebook - Lubię to

LOIIB posiada stronę na portalu społecznościowym Facebook. Zamieszczamy tam m. in. informacje o aktualnych szkoleniach, wydarzenia z życia izby, relacje z wycieczek technicznych. Oficjalny adres strony https://www.facebook.com/lbs.piib. Zapraszamy do współpracy.

27.08.2015 WIĘCEJ...
Nowy statut uchwalony

Oto treść aktualnego, uchwalonego przez Krajowy Zjazd 20.08.2015 roku, statutu Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa.

27.08.2015 WIĘCEJ...
Stanowisko PIIB w sprawie interpretacji GUNB - projektowanie instalacji

Na odsiecz instalatoromi ruszyła Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

25.08.2015 WIĘCEJ...