Lubuskie - Warte Zachodu

wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych