Lubuskie - Warte Zachodu

karta multisport i multilife

Koleżaniki koledzy, 

W dniu dzisiejszym przesłaliśmy Wam na Wasze adresy mailowe link do zapisów do programu Multisport i Multilive dla czlonków LOIIB i ich rodzin.

Osoby zainteresowane prosimy, aby logując się na podany link dokonały wyboru interesującej ich opcji karty Multisport, która odpowiada ich potrzebom i stylowi życia.

W załącznku przedstawiamy ofertę.Załączniki:
oferta Benefit