Lubuskie - Warte Zachodu

oferta programu multisport i multilive dla członków loiib i ich rodzin

Koleżanki i koledzy
Przypominamy, że chcemy uruchomić Program MultiSport oraz Program MultiLife dla członków Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i ich rodzin.
Szczegóły przedstawiliśmy Wam w artykule na naszej stronie internetowej https://lbs.piib.org.pl/wiadomosci/890/ankieta-dotyczaca-oferty-programu-multisport-i-multilive-dla-czlonkow-loiib-i-ich-rodzin.html 
W związku z licznymi zapytaniami na temat rozpoczęcia programu informujemy, że warunkiem uczestnictwa w programie jest zapisanie się telefonicznie w biurze LOIIB w Gorzowie Wlkp tel. 95 720 15 38 lub w placówce terenowej w Zielonej Górze tel. 68 322 96 24 podczas godzin pracy biur.


Brak zapisów uniemożliwi nam rozpoczęcie programu.