Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu wraz z uzasadnieniem i OSR.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 18 maja br. na adres:

              lbs@lbs.piib.org.pl

                            Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB



Załączniki:
pismo ws projektu ustawy
projekt ustawy