Lubuskie - Warte Zachodu

kurs dotyczący sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Oddział Zielona Góra


ZAPRASZA NA KURS:
pn.: „ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW”


CZAS TRWANIA: 20 godzin (2 dni) – Sobota-Niedziela


TERMIN:20 – 21.05.2023 r. oraz 27 – 28.05.2023 r.


OPŁATA ZA KURS: 1800 PLN


CHARAKTERYSTYKA KURSU:
Szkolenie przygotowujące do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zgodnych Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014r. (Dz. U. 2014 poz. 1200 z póź. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 września 2019r. (Dz.U. 2019 poz. 1829). Merytoryczne przygotowanie do wykonywania świadectw
charakterystyki energetycznej budynków.


Szczegółowe informacje o kursie i kontakt:


KIEROWNIK KURSU:
dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ
e-mail: a.alsabry@wp.pl tel. 664 783 201