Lubuskie - Warte Zachodu

targi Budma

TARGI BUDMA 2023
Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa organizuje wyjazd techniczny do Poznania
na Targi „BUDMA” 2023 w dniu 01.02.2023 r.
Odpłatność za udział w wyjeździe – 30 zł na konto ogólne LOIIB nr 82 1160 2202 0000 0000
7343 3275.
Osoby zainteresowane wyjazdem, proszone są o zgłaszanie się do dnia 18.01.2023 r.
Szczegóły oraz miejsca i godziny zbiórek zostaną podane w późniejszym terminie .