Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo


W załączeniu przesyłam autopoprawkę do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 24 listopada br. na adres:


                   lbs@lbs.piib.org.pl


                              Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
projekt autopoprawki