Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji wraz z załącznikami, uzasadnieniem i OSR.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w załączonej tabeli w terminie do dnia 30 listopada br. na adres:

 

                             lbs@lbs.piib.org.pl

 

             Mirosław Gruszecki przewodniczący Okręgowej Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
OSR
projekt rozporządzenia
tabela uwag
tabela zgodności
uzasadnienie
załączniki