Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem i OSR. Projekt przedmiotowej ustawy wprowadza szereg zmian m.in. w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w załączonej tabeli w terminie do dnia 7 listopada br. na adres:

 

                         lbs@lbs.piib.org.pl

Jednocześnie informuję, że niniejszy projekt w ramach konsultacji publicznych nie został przekazany do PIIB.

                                Miroslaw Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
OSR
projekt ustawy
tabela uwag
uzasadnienie