Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 26 października br. na adres:

 

                        lbs@lbs.piib.org.pl

                                 

                                                            Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
OSR
projekt i uzasadnienie
załącznik do projektu
załącznik do uzasadnienia