Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo
 
 
W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Technologii - 62) wraz z załącznikami, uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji.
 
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w załączonej tabeli w terminie do dnia 2 listopada br. na adres:
 
 
Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB


Załączniki:
OSR
projekt rozporządzenia
tabela uwag
tabela zgodności
uzasadnienie
załącznik nr 1
załącznik nr 2