Lubuskie - Warte Zachodu

obchody XX- lecia LOIIB w Gorzowie wlkp

LUBUSCY INŻYNIEROWIE BUDOWNICTWA OBCHODZĄ W TYM ROKU DWUDZIESTĄ ROCZNICĘ ZAŁOŻENIA SWOJEJ BRANŻOWEJ IZBY. NAJWIĘKSZEJ IZBY W NASZYM REGIONIE. W ZWIĄZKU Z TYM,  W TEATRZE IM. JULIUSZA OSTERWY W GORZOWIE WLKP. ODBYŁA SIĘ UROCZYSTA GALA 20. LECIA, KTÓREJ GŁÓWNYM AKCENTEM BYŁA TRANSGRANICZNA KONFERENCJA GOSPODARCZA TRANSFORMATION 20.

ZOSTAŁA ONA  ZREALIZOWANA WSPÓLNIE Z NASZYMI PRZYJACIÓŁMI Z BRANDENBURSKIEJ IZBY INŻYNIERSKIEJ W RAMACH FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW INTERREG VA EUROREGIONU PRO EUROPA VIADRINA.

W CZĘŚCI ARTYSTYCZNEJ GOŚCIE MOGLI ZOBACZYĆ SPEKTAKL PN. PAPUSZA ZNACZY LALKA.Galerie: