Lubuskie - Warte Zachodu

zmiana adresu firmy

KOMUNIKAT
Z dniem 12.09.2022 r. Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
zmienia swoją siedzibę.
Nowy adres to: ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp.
(budynek Wyższej Szkoły Biznesu)
Jednocześnie informujemy, że numery telefonów i adresy e-mail pozostają
bez zmian.