Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane i centralnego rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie wraz z uzasadnieniem, OSR oraz tabelą uwag.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w załączonej tabeli w terminie do dnia 5 sierpnia br. na adres:

 

                      lbs@lbs.piib.org.pl

                  Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
OSR
projekt rozporządzenia
tabela uwag
uzasadnienie
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6