Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam pismo z Ministerstwa Infrastruktury w sprawie opiniowania projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pod nazwą "Gospodarowanie zasobami wodnymi w Polsce" wraz z uzasadnieniem, OSR oraz tabelą uwag.

Uprzejmie proszę o zapoznanie sie z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentulnych uwag w załączonej tabeli w terminie do dnia 5 sierpnia br. na adres:

                lbs@lbs.piib.org.pl

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr1