Lubuskie - Warte Zachodu

rozporządzenie MI w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla dróg publicznych

Szanowni Państwo
 
W załączeniu przesyłam do wiadomości pismo z MI dotyczące publikacji rozporządzenia MI w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.
 
                 Mirosław Gruszecki Przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB


Załączniki:
pismo MI