Lubuskie - Warte Zachodu

sesja naukowa pn zabytki architektury sakralnej

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zaprsza na sesję naukową pn. Zabytki architektury sakralnej- dobre praktyki w pracach konserwatorskich, która odbędzie sie w Rokitnie w dniu 26.08.2022 r.

Do udziału w wydarzeniu w charakterze prelegentów zostali zaproszeni znakomici  specjaliści z zakresu konserwacji obiektów zabytkowych.

W załączeniu program sesji naukowej.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa drogą maiową na adres:

            sekretariat.zgora@lwkz.pl         do dnia 18 sierpnia br.Załączniki:
program sesji naukowej