Lubuskie - Warte Zachodu

Komunikat Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB

Komunikat Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:


Składanie wniosków o nadanie uprawnień budowlanych w sesji jesiennej 2022 r. – do 12 września;


Miejsce składnia:


1. biuro LOIIB w Gorzowie ul. Podmiejska-Boczna 12A codziennie w godz. 8.00 – 15.00 z wyjątkiem piątków – w godz. 8.00-13.00


2. biuro terenowe w Zielonej Górze al. Niepodległości 22 we wtorki i czwartki w godz. 11.00-15.00
lub pocztą.
Dokumenty można pobrać ze strony internetowej LOIIB pod adresem:
lbs.piib.org.pl/MENU/UPRAWNIENIA BUDOWLANE/INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE


Egzamin pisemny: 18 listopada 2022 r. egzaminy ustne: 21-24 listopada.

 

Terminy konsultacji i przyjmowania wnosków:

GORZÓW WLKP.

17, 22,24,29,31.08. i 5,7.09. br.

 

ZIELONA GÓRA

16,18,23,25,30 08. i 1,6,8.09.br.