Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych (druk nr 2451) wraz z uzasadnieniem, OSR i projektem rozporzadzenia.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag do dnia 30 lipca br. na adres e-mail:

 

                          lbs@lbs.piib.org.pl

 

              Mirosław Gruszecki przewodniczący Okręgowej Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
pismo ws projektu ustawy
projekt ustawy uzasadnienie OSR