Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam pismo dotyczące opiniowania wytycznych określania nośności użytkowej drogowych obiektów mostowych oraz katalogu typowych konstrukcji nawierzchni jezdni na drogowych obiektach mostowych.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym materiałem i przesłanie ewentualnych uwag na adres e-mail:

 

                                    lbs@lbs.piib.org.pl

 


                                   Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
pismo nt opiniowania wytycznych