Lubuskie - Warte Zachodu

studia podyplomowe w szkole głównej służby pożarniczej

Szanowni Państwo,

Szkoła Główna Służby Pożarniczej z początkiem roku akademickiego 2022/2023 przygotowała ofertę nowych studiów podyplomowych w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, zarządzania w cyberprzestrzeni oraz inżynierii przeciwpożarowej budynków i budowli.

Planowane jest również uruchomienie studiów podyplomowych i szkoleń tematycznych skierowanych do rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 

Oprócz studiów podyplomowych uczelnia proponuje także dotychczasowe studia dotyczące zagadnień związanych m.in. z zapobieganiem pożarom i awariom przemysłowym oraz badaniem przyczyn pożarów.

 

W załączeniu przedstawiamy kompleksową ofertę studiów organizowanych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.Załączniki:
pismo plus oferta SGSP