Lubuskie - Warte Zachodu

konkurs lubuski inżynier roku i budownictwo w obiektywie - przedłużenie terminu składania

Koleżanki i Koledzy,

informujemy o przedłużeniu trwania konkursów w Lubuskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Termin zgłaszania kandydatów do konkursu „Lubuski Inżynier Roku”  oraz fotografiii do konkursu „Budownictwo w obiektywie”i upływa  z dniem 31 lipca br.

Regulaminy konkursów w załącznikachZałączniki:
regulamin konkursu fotograficznego
regulamin konkursu Lubuski Inżynier Roku