Lubuskie - Warte Zachodu

podpisanie umowy w euroregionie pro europa Viadrina

Projekt realizowany będzie na terenie województwa lubuskiego przez Lubuską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa oraz na części niemieckiej Euroregionu Pro Europa VIADRINA i Brandenburgii przez Brandenburgiche Ingenieurkammer K.D.O.R.

Celem projektu jest przybliżenie europejskiego dziedzictwa kulturowego i wspieranie dalszego rozwoju i współpracy partnerskiej polsko-niemieckiej w celu wzmocnienia wzajemnego zaufania i pokonywania barier mentalnych, kulturowych oraz językowych.

Projekt ma na celu stworzyć sieć współpracy w szczególności w szeroko rozumianej branży budowlanej i jej historii.

 

Główne obchody zaplanowane zostały na 16.09.2022r. w Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.

Zakończenie projektu przypada na dzień 31.10.2022r.

 

Zdjęcie nr 1 od lewej Magdalena Modrzewska - Chaciej Specjalista Zespołu Projektów Euroregionalnych, Teresa Domaradzka Skarbnik LOIIB, Tadeusz Glapa Z-ca Przewodniczącej LOIIB

Zdjęcie nr 2 i 3 od lewej Tadeusz Glapa Z-ca Przewodniczącej LOIIB, Teresa Domaradzka Skarbnik LOIIB, Krzysztof Szydłak Dyrektor Biura SGPE PRO EUROPA VIADRINA

 Galerie: