Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam:

- projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych,

- projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych wraz z uzasadnieniem i OSR .

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 20 maja br. na adres mailowy: 

 

                           lbs@lbs.piib.org.pl

                                         

                                     Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
OSR- pozbawienie dróg
OSR- zaliczenie dróg
projekt rozporządzenia s pozbawienia dróg
projekt rozporządzenia zaliczenie dróg