Lubuskie - Warte Zachodu

podziękowania

Szanowni delegaci

W imieniu Przewodniczącej Okręgowej Rady LOIIB Pani Ewy Bosy serdecznie gratulujemy członkom
Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa , którzy zostali wybrani na delegatów w VI
kadencji na lata 2022- 2026 i dziękujemy za ich prace podczas XXI Zjazdu sprawozdawczo- wyborczego.

Jednocześnie pragniemy pogratulować nowowybranym członkom do organów Izby i wierzymy ,że

zaufanie, jakim zostali obdarzeni przez delegatów przyczyni się do owocnego i rzetelnego działania
oraz współpracy z pozostałymi członkami przez następne cztery lata.