Lubuskie - Warte Zachodu

polsko- niemiecki projekt transformation 20

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że z dniem 1 kwietnia 2022 r. rozpoczyna realizację projektu "Transformation 20" wspólnie z niemieckim partnerem, tj. Brandenburską Izbą Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Poczdamie.

Kierownikiem projektu zgodnie z Uchwałą LOIIB w Gorzowie Wlkp jest Józef T. Finster.

Jest to Polsko - Niemiecki projekt o nazwie TRANSFORMATION 20. / z INTERREG VAFMP Euroregionu Pro Europa Viadrina/ na organizację polsko - niemieckiej konferencji w dniu 21 czerwca 2022 roku w Filharmonii w Gorzowie z udziałem ok. 300 osób. Będą to inżynierowie budownictwa z woj. lubuskiego i Brandenburgii oraz architekci, projektanci, inspektorowie nadzoru i wykonawcy, którzy obchodzą 20-lecie założenia Izby, zrzeszającej ok. 3 000 członków z woj. lubuskiego.

W konferencji wezmą udział władze woj. lubuskiego oraz naukowcy z Uniwersytetu oraz politechniki i innych wyższych uczelni regionu.Załączniki:
pismo ws projektu