Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (UD369).

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w załączonej tabeli w terminie do dnia 12 maja br. na adres:

 

                           lbs@lbs.piib.org.pl

 

                                       Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
OSR
projekt rozporządzenia
projekt ustawy
tabela uwag
uzasadnienie
uzasadnienie do projektu rozporządzenia
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5