Lubuskie - Warte Zachodu

uroczystość XX - lecia LOIIB w Świebodzinie

W piątek 1 kwietnia 2022 r. w gościnnym Domu Kultury w Świebodzinie odbyły się obchody XX lecia PIIB . Była to druga Gala z cyklu obchodów XX lecia w Lubuskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa (pierwsza odbyła się w Zielonej Górze), a czekają nas jeszcze obchody w Gorzowie Wlkp., Żarach i Nowej Soli.

 

Tak uroczysty jubileusz był doskonałym czasem na podsumowania, i wspomnienia minionych 20 lat, Nie mogło również zabraknąc wyróżnień i odznaczeń.

 

Galę w imieniu przewodniczącej OR LOIIB Ewy Bosy otworzył Mirosław Gruszecki przewodniczący OKR LOIIB.

 

Podczas wystąpienia zapoznał zgromadzonych gości z działalnością Izby na przestrzeni 20 lat. Opowiedział o początkach tworzenia Izby, omówił współpracę z parlamentarzystami woj. lubuskiego, lokalnymi władzami samorządowymi, nadzorem budowlanym, firmami związnymi z budownictwem a także podkreślił rolę Uniwersytetu Zielonogórskiego, Akademii im. Jakuba z Paradyża, Lubuskiej Izby Budownictwa, średnich szkół z terenu województwa i Stowarzyszeń Naukowo- Technicznymi NOT w codziennym realizowaniu zadań postawionych inż;ynierom.

 

Zgromadzeni zapoznali się z działanością Izby: dotyczącą: przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane, organizowania szkoleń dla członków Izby, wycieczek technicznych związanych z historią budownictwa i rozwojem inżynierii, wycieczek turystyczno- krajoznawczych a także corocznych obchodów Dnia Budowlanych.

 

Nie zabraklo wystąpień zaproszonych gości, którzy podkreślali wymierne efekty współpracy z LOIIB oraz roli inżynierów w budowie infrastruktury technicznej, mieszkań i kształtowaniu otoczenia.

 

Wręczono również medale XX- lecia PIIB, otrzymali je członkowie Izby oraz osoby zasłużone i współpracujące z LOIIB

 

Uhonorowano statuetkami członków LOIIB posiadających uprawnienia budowlane powyżej 50 lat.

 

Po części oficjalnej odbył się koncert pod tytułem "Sojkowo...Osieckowo....Niemenowo" w wykonaniu zespołu KLAWESYNY Dominik Rajchel, Staś Zimniewicz,

 

Po zakończeniu części artystycznej goście udali się do foyer Domu Kultury na poczęstunek, gdzie był czas na wspomnienia i snucie planów na przyszłość.

 

DZauże podziękowania dla wszystkich, którzy zorganizowali bardzo udaną Galę XX lecia PIIB w Świebodzinie

 

https://www.facebook.com/LubuskaOkregowaIzbaInzynierowBudonictwa/photos/pcb.875152333329923/875149273330229