Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo


Poniżej przesyłam mail od Pana Janusza Szczepańskiego - Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej OIIB w sprawie Komentarza do przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i przygotowanie ewentualnych uwag do dnia 5 kwietnia br.


Komentarz i szablony są dostępne na stronie internetowej Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: Zakres i formy projektu budowlanego - komentarz i szablony - Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (piib.org.pl)


                         Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
pismo