Lubuskie - Warte Zachodu

uroczystość XX-lecia LOIIB

W dniu 11 marca w Teatrze Lubuskim odbyła się uroczystość XX-lecia Lubuskiej Okręgowej izby Inzynierów Budownictwa.

 

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Okręgowych Izb inżynierów Budownictwa na czele z prezesem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Zbigniewem Kledyńskim, parlamentarzyści, przedstawiciele władz miasta i województwa, urzędów administracji państwowej, Uniwersytetu Zielonogórskiego, średnich szkół technicznych oraz współpracujących instytucji i przedsiębiorstw.

 

Przewodnicząca OR LOIIB Ewa Bosy wraz z członkiem OR Wojciechem Porębą zapoznała zgromadzonych gości z działalnością Izby na przestrzeni 20 lat. Opowiedziała o początkach tworzenia Izby, wymieniła władze Izby w kolejnych kadencjach, omówiła  współpracę z Uniwersytetem Zielonogórskim, Lubuską Izbą Budownictwa, średnimi szkołami technicznymi w Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp. i  Żarach a także ze Stowarzyszeniami Naukowo- Technicznymi.

 

Zgromadzeni zapoznali się z działanością Izby dotyczącą przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane, organizowania szkoleń dla członków Izby, wycieczek technicznych związanych z historią budownictwa i rozwojem inżynierii, wycieczek turystyczno- krajoznawczych a także corocznych obchodów Dnia Budowlanych.

 

Wręczono statuetki PRZYJACIEL IZBY następującym osobom:

 

 1. prof dr hab. Tadeusz Biliński- UZ
 2. dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego-  Sławomir Kotylak
 3. poseł na sejm RP  Jerzy Materna
 4. poseł na sejm RP Bogusław Wontor 

 

Wyróżniono statuetkami  za współpracę z Izbą następujące osoby:

 

 1. dr hab. inż. Maria Mrówczyńska- prorektor UZ
 2. dr hab. inż. Zbigniew Kledyski- prezes PIIB
 3. Adam Oziewicz – redaktor biuletynu LOIIB

 

Statuetki dla osób posiadających uprawnienia budowlane powyżej 50 lat otrzymali członkowie LOIIB:

 

 1. Rajmund Czerwonajcio 
 2.  Mieczysław Ejsmont
 3.  Jerzy Kaszyca
 4.  Marian Łodyga
 5. Mieczysław Olejniczak 
 6. Edward Więckowski 
 7.  Ryszard Wojtkiewicz

 

Wręczono również medale XX- lecia LOIIB. Otrzymali je członkowie władz Izby w poszczególnych kadencjach oraz osoby zasłużone dla Izby oraz współpracujące z Izbą.

 

Po części oficjalnej odbył się spektakl pt. Szczęściarze, po którym goście udali się do foyer teatru na poczęstunek.

 

                                                    20 lat minęło jak jeden dzieńGalerie: