Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo


W załączeniu przesyłam projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem i OSR. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 

14 stycznia br. na adres:


                                    lbs@lbs.piib.org.pl 


                                Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
OSR do ustawy
projekt ustawy
rozporządzenie ws ustaleń planu ogólnego
rozporządzenie załącznik nr 1
rozporządzenie załącznik nr 2 i 3
rozporządzenie załącznik nr 4
uzasadnienie projektu ustawy