Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo

 

W załączeniu przesyłam projekt ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (nr UD316 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów) wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 16 grudnia br. na adres mailowy:

 

                                  lbs@lbs.piib.org.pl

 

                                            Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
OSR
projekt ustawy
uzasadnienie