Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo


W załączeniu przesyłam poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 24 listopada br. na adres:


                                 lbs@lbs.piib.org.pl 


                                              Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
projekt ustawy