Lubuskie - Warte Zachodu

galeria zdjęć z konferencji z okazji dnia budowlanych

W dniach 3 i 4 września br. nad jeziorem głębokim odbyła się konferencja z okazji dnia budowlanych.

 

Na koferencję przybyło wiele zaproszonych gości, między innymi:

senator RP  Władysław Komarnicki,

posłowie na Sejm  RP - Krystyna Sibińska, Waldemar Sługocki i Bogusław Wontor,

Zbigniew Smejlis- reprezentujący posła do parlamentu Europejskiego Bogusława Liberadzkiego,

dyr. Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego Katarzyna Kis,

Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Lacroix,

dyr. Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Sławomir Kotylak,

z-ca dyr. Departamentu Zarządzanie Drogami Urzędu Miasta Zielona Góra Michał Szulc,

dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze  Paweł Tonder ,

Okręgowy Inspektor Pracy w Zielonej Górze Jerzy Łaboński ,

prorektor ds. współpracy z gospodarką UZ  Maria Mrówczyńska,

Prorektor ds. Rozwoju UZ  Andrzej Pieczyński,

dyrektor Instytutu Budownictwa UZ Beata Nowogońska ,

profesor UZ Tadeusz Biliński ,

przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB Maria Zndunek  ,

przewodnicząca KKR PIIB Urszula Kalik ,

zastępca Przewodniczącego Śląskiej OIIB Józef Kluska ,

zastępca Przewodniczącego Małopolskiej OIIB Gabriela Przystał ,

reprezentant Zachodniopomorskiej OIIB Grzegorz Ordon ,

radny miasta Zielona Góra Marcin Pabierowski ,

Prezes SITK RP oddział Zielona Góra  AndrzejLadaczyński ,

prezes ITB Jerzy Napieralski ,

prezes HZbud-u Andrzej Hajłasz 

oraz zaproszeni członkowie Opolskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Wręczono odznaczenia : 

 

Złota Odznaka Honorowa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 1. Czerwonajcio Rajmund
 2. Kramm Elwira
 3. Piotrowski Andrzej

 

Srebrna Odznaka Honorowa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 1. Bryczkowski Wacław Mikołaj
 2. Grzesiewicz Gracjan
 3. Kajetańczyk Maria
 4. Kołodziejczyk Rafał
 5. Kuroczycki Lech
 6. Laskowski Janusz
 7. Lokś Grażyna Maria
 8. Poręba Wojciech
 9. Serafiński Stanisław

 

Przyjaciel Izby:

 1. Materna Jerzy
 2. Nowogońska Beata
 3. Sługocki Waldemar

 

Lubuski Inżynier Roku 2020 w kategorii obiekty kubaturowe i inne inżynierskie

 1. Poręba Wojciech

 

Laureat Konkursu Fotograficznego „Budownictwo w obiektywie”:

 1. w kategorii człowiek w budownictwie: Juszczyk Artur Janusz
 2. w kategorii budynki, budowle, roboty budowlane: Juszczyk Artur Janusz

 

Po wręczeniu odznaczeń  zebrani wysłuchali wykładu prof UZ Beaty Nowogońskiej.

 

W godzinach popołudniowych odbyły się zabawy i konkursy rekreacyjno-sportowe organizowane przez Zakład Rekreacji Ruchowej SILWAR w tym turniej tenisa ziemnego o puchar Przewodniczącej OR LOIIB Galerie: