Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo

 

W załączeniu przesyłam projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 (z perspektywą do 2033 r.)” wraz z uzasadnieniem.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnychuwag w terminie do dnia 14 września br. na adres:

 

                           lbs@lbs.piib.org.pl

 

                                         Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
treść programu
uchwała
uzasadnienie