Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię


W załączeniu przesyłam projekt ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z oceną skutków regulacji i uzasadnieniem.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 27 sierpnia br. na adres mailowy:


                                    lbs@lbs.piib.org.pl


                                     Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
OSR
projekt ustawy
uzasadnienie