Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z oceną skutków regulacji i uzasadnieniem.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w załączonej tabeli w terminie do dnia 10 sierpnia br. na adres:

 

                      lbs@lbs.piib.org.pl

 

                                    Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
OSR do rozporządzenia
projekt rozporządzenia
tabela- konsultacje publiczne
uzasadnienie